พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

  • วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 16:47 น.

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯแทนพระองค์ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร เขตพระนคร ในวันที่ 27 พ.ค.2562 เวลา 18.00 น.

ข่าวอื่นๆ