พปชร.แพ้โหวตต้องเลือกประธานสภาทันที

  • วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 16:01 น.

พปชร.แพ้โหวตต้องเลือกประธานสภาทันที

ที่ประชุมสภามีมติ248 ต่อ246 ไม่ให้มีการเลื่อนลงมติการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร

หลังกลับมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อในช่วงบ่าย โดยมี นายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีการลงมติโหวตระหว่างข้อเสนอจะเลื่อนเลือกประธานสภาฯ ออกไปก่อน ตามการเสนอของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หรือ เลือกประธานสภาฯ ในวันนี้ ตามข้อเสนอของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ผลการการโหวต ด้วยวิธีขานชื่อ นั้นปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติด้วยเสียง 248 ต่อ246 ไม่ให้เลื่อนการประชุมออกไป โดยมีผู้งดออกเสียง 2

อย่างไรก็ตาม มี ส.ส. พรรคพลังประชารัฐและอีกบางส่วนขอแก้การลงมติ จากเดิมไม่เห็นชอบ เป็นเห็นชอบ แต่ที่ประชุมได้คัดค้าน นายชัย ชิดชอบ จึงได้สั่งให้มีการเลือกตั้งประธานสภาทันที โดย นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเสนอนายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภา ขณะที่ พรรคเพื่อไทย เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภา จากนั้นได้มีการลงคะแนนลับ

ข่าวอื่นๆ