เชิญ “ธนาธร” ออกจากห้องประชุมสภา หลังปฏิญาณตน

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 10:57 น.
เชิญ “ธนาธร” ออกจากห้องประชุมสภา หลังปฏิญาณตน
ประธาน "ชัย ชิดชอบ" ให้เลขาสภาฯ อ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้"ธนาธร" หยุดทำหน้าที่ สส. เชิญออกจากห้องประชุม

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ณ หอประชุมทีโอที แจ้งวัฒนะ โดยนายชัย ชิดชอบ ส.ส. ซึ่งมีอายุอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมี ส.ส. เข้าร่วมทั้ง 497 คน รวมนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

เริ่มแรก เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาฯ จากนั้นนายชัย ชิดชอบ ได้ให้สมาชิกทั้ง 497 คนปฏิญาณตน

ต่อมานายชัยได้แจ้งวาระด่วน โดยให้เลขาธิการอ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นนายธนาธรยกมือขอพูด แต่นายชัยไม่อนุญาต

แต่นายธนาธรได้พูดลาจนจบและได้เก็บกระเป๋าออกจากที่ประชุม ท่ามกลางเสียงปรบมือจากส.ส.เพื่อไทยและอนาคตใหม่ และได้จับมือก่อนออกจากที่ประชุมไป

 

บทความแนะนำ