ภารกิจเสร็จแล้ว!"มิ่งขวัญ"ไขก๊อกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 11:41 น.
ภารกิจเสร็จแล้ว!"มิ่งขวัญ"ไขก๊อกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
"มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์"ลาออกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คงสถานะสมาชิกและตำแหน่งสส.ระบบบัญชีรายชื่อ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยให้เหตุผลว่า การบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจงานออกเป็น2ส่วน ในส่วนที่รับผิดชอบคือ การร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชน และสื่อต่างๆ บัดนี้ได้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วจึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม แต่การลาออกนี้ เป็นการลาออกเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว และยังคงสถานะเป็นสมาชิกของพรรค และตำแหน่งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรคข้อ14ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่