เลขาสภาแจงขั้นตอนเลือกประธานสภา การันตีไม่มีบัตรปลอมลงคะแนน

  • วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 20:24 น.

เลขาสภาแจงขั้นตอนเลือกประธานสภา การันตีไม่มีบัตรปลอมลงคะแนน

สรศักดิ์ เปิดขั้นตอนประชุมสภา เลือกประธานสภา แจงการโหวตลับยากทำบัตรปลอม ตรวจสอบได้

22 พ.ค. 62 - นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมนัดแรกของสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องเข้าร่วมงานพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกวันที่24 พ.ค. ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ว่า ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกแล้ว ขณะที่การเตรียมพร้อมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทางสำนักงานได้แจ้งไปยัง ส.ส.ทุกคน ให้เตรียมความพร้อมที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 24 พ.ค.นี้ ซึ่งสำนักงานได้จัดอาหารไว้รับรอง พร้อมรถบัสเพื่อรับ-ส่ง สมาชิกไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

นายสรศักดิ์ ยังกล่าวถึงขั้นตอนของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน ว่า ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 กำหนดให้การลงคะแนนเลือกดังกล่าวเป็นการลับ ดังนั้นสำนักงานจึงได้เตรียมบัตรใส่ในซองเอกสารเพื่อให้สมาชิกได้เลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ โดยกระบวนการ หากมีการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องได้เสียง ส.ส.รับรอง เกิน 20 คน หากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียวให้ถือว่าได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว แต่หากมีชื่อที่เสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ

“จะมีการตั้งกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 5คน มาจากพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคอนาคตใหม่, พรรคพลังประชารัฐ พรรคละ1 คน เพื่อตรวจนับคะแนนและประกาศผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อซึ่งได้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งที่ถูกเสนอ ทั้งนี้การเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องเลือกประธานสภาฯ ให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาฯ​คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ตามลำดับ ส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกดังกล่าวจะใช้เวลานานพอสมควร” นายสรศักดิ์ กล่าว

เลขาธิการสภาฯ​ กล่าวยืนยันด้วยว่าสำหรับบัตรลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ จำนวน 2 คนนั้น สำนักงานฯ ได้ทำบัตรออกเสียงที่มีตราประทับของสำนักงาน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะทำการปลอมบัตรออกเสียงได้ อีกทั้งขั้นตอนการตรวจสอบนั้น ยังสามารถทำได้ ตั้งแต่ชั้นการหย่อนบัตรลงหีบ และการนับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ขณะที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวนั้น ได้เชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ทำหน้าที่ดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนของการเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง จะใช้กระบวนการออกเสียงเช่นเดียวกับการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นัดสมาชิกประชุม เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว ในช่วงเย็น ของวันที่ 24พ.ค.นี้ ในเวลา 17.30 น. เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในกระบวนการดังกล่าวเพียงไม่นาน เพราะขณะนี้บุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อมีเพียงตำแหน่งละ 1 คนเท่านั้น ดังนั้น ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาหากไม่มีบุคคลใดที่ถูกเสนอชื่อแข่งขัน จะถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยอัตโนมัติ.

ข่าวอื่นๆ