“ศรีสุวรรณ” ชงกกต.ยุบ"อนาคตใหม่”

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 12:18 น.
“ศรีสุวรรณ” ชงกกต.ยุบ"อนาคตใหม่”
ศรีสุวรรณ ยื่น กกต. ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณี อดีต ทษช. รณรงค์เทคะแนนให้

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เนื่องจากกรณีมีอดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จ.ฉะเชิงเทรา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ฐิติมา ฉายแสง" เมื่อวันที่ 10 มี.ค. โดยเชิญชวนให้ประชาชนเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตย เขต 1 ฉะเชิงเทรา เลือกพรรคอนาคตใหม่ นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ เบอร์ 10

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า จากนั้นโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณนางฐิติมา ที่เชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองให้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งกรณีนี้อาจถือได้ว่าเป็นเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ซึ่งมีบทลงโทษค่อนข้างแรงตามมาตรา 92(3) ซึ่งอาจนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้

ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำข้อความพร้อมหลักฐานยื่นร้องต่อ กกต. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในการมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ยอมรับอดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ เทคะแนนเสียงให้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากนางฐิติมาจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่ ก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคถึงจะหาเสียงได้