"บิ๊กตู่"ปรามนักการเมืองอย่านำงบกองทัพไปหาเสียงจนสร้างความเกลียดชัง

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 21:30 น.
"บิ๊กตู่"ปรามนักการเมืองอย่านำงบกองทัพไปหาเสียงจนสร้างความเกลียดชัง
นายกฯแนะดูข้อเท็จจริงจัดสรรงบประมาณรัฐบาลคสช.ให้ความสำคัญทุกกระทรวงปรามนักการเมืองอย่านำไปหาเสียงสร้างความเกลียดชังโดยไร้หลักการไม่เข้าใจกม.

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า กรณีงบประมาณค่าใช้จ่าย ทุกกระทรวงทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายอื่นๆ ให้ดูจากข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีปัจจุบัน แล้วการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงเพิ่มขึ้น อย่างมีสัดส่วนสัมพันธ์กันอย่างไร ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายความมั่นคง แต่ทุกกระทรวงย่อมกำหนดสัดส่วนในงบประมาณรายรับ –รายจ่าย อย่างชัดเจน  รัฐบาลทุกรัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงาน ทุกกิจกรรมทั้งในส่วนของประชาชน และในส่วนของพลเรือน ตำรวจ ทหาร

จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ลงไปสู่ประชาชนมากกว่าเดิมในทุกมิติ  ทั้งระบบงานในปัจจุบันและการลงทุนเพื่อสร้างอนาคต สร้างรายได้ ให้กับประเทศ ไม่อยากให้นักการเมือง พรรคการเมือง นำมาหาเสียง ที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน จนนำมาซึ่งการสร้างความเกลียดชัง โดยไม่มีหลักการ ไม่เข้าใจกฎหมาย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือ พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ซึ่งรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้น หรือกองทุนเงินสำรองของประเทศลดน้อยลงไปแต่อย่างใด การใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงก็ใช้งบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรร ใช้ในการซ่อมแซม  จัดซื้อ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้สามารถดำรงสภาพและศักยภาพของกองทัพของเราทุกคน

ดังนั้น สิ่งที่เราคนไทยควรระลึกถึง คิดให้ถูกต้อง ก็คือ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพศักยภาพความสงบเรียบร้อย เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ถ้าบ้านเมืองไม่มีความมั่นคง ไม่มีเสถียรภาพ เราก็จะทำอย่างอื่น ๆ ไม่ได้เลย และเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ อีกด้วย สิ่งที่หลายคนพยายามโจมตี ให้ดูว่าความมุ่งหมายอย่างไร วันนี้มีเพียงทหารและสถาบันที่เข้มแข็ง หากจะมีใครมุ่งทำลาย 2 สิ่งนี้อยู่ หรือไม่ ช่วยกันคิดดู.