"บิ๊กตู่"ขอคนไทยใจกว้างมองรัฐบาลสร้างผลงานมากมาย

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 21:00 น.
"บิ๊กตู่"ขอคนไทยใจกว้างมองรัฐบาลสร้างผลงานมากมาย
นายกฯโชว์ความสำเร็จหลายด้านของไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโลจิสติกส์-ความยากง่ายการประกอบธุรกิจถูกจัดอันดับดีขึ้นทุกด้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า ผลการจัดอันดับต่างๆ ของไทยในระดับโลก ในปี 2561 ได้รับการปรับอันดับดีขึ้นในหลายๆ ด้าน อาทิ การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index) ดีขึ้น13 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32 การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness Index: GCI 4.0) ดีขึ้น 2 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32  และ ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดีขึ้นถึง20 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 26ล้วนเป็นผลโดยตรงและโดยอ้อมจากการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจึงอยากให้ประชาชนคนไทยมองโลกให้กว้างให้เห็นประเทศอื่นๆ ว่ามีการเมืองเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละประเทศย่อมมีรากฐานมีเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ  มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง"ไม่ได้ต้องการสร้างการเปรียบเทียบ"แต่อยากให้รับรู้ภาพกว้างไปพร้อมๆกันและภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรา

ช่วงท้ายของรายการนายกฯได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ชมวีดิทัศน์ที่เป็น “ส่วนหนึ่ง”ของการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่ (1) 4 ปีและในอนาคต คมนาคมไทย เพื่อความสุขของประชาชน ที่จะแสดงให้เห็นว่าจะได้อะไรจากการเร่งรัดลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลนี้ และ (2) โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนเส้นทางสายสำคัญในกรุงเทพมหานคร ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร หลังจากที่หยุดชะงักมานานกว่า 30 ปี  รัฐบาลนี้ เร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีจากแผนเดิม 10 ปี รวมความหมายถึงในพื้นที่อื่นๆ ด้วยในหลายๆ จังหวัดก็มีการร้องขอขึ้นมา ก็จะได้รับการพิจารณาต่อไปเพื่อจะทำให้พื้นที่โดยรอบ ได้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย