"ไพบูลย์" ยื่น กกต.ขอให้สั่งระงับ ทษช. เสนอ "ทูลกระหม่อมฯ" เป็นนายกฯ

  • วันที่ 08 ก.พ. 2562 เวลา 13:44 น.

"ไพบูลย์" ยื่น กกต.ขอให้สั่งระงับ ทษช. เสนอ "ทูลกระหม่อมฯ" เป็นนายกฯ

หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่น กกต.ขอให้สั่งระงับ พรรคไทยรักษาชาติ เสนอ "ทูลกระหม่อมฯ" เป็นนายกฯ เนื่องจาก เห็นว่าขัดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 8 กพ. นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ในรายชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค เนื่องจากเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ กกต.

โดยระบุว่า ขอให้ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่กรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 ที่ "ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำ สถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง"‬ หรือไม่

นายไพบูลย์ กล่าวว่า  ตนเห็นว่าแม้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้วตั้งแต่ปี 2515 แต่ยังทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนารถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 รวมถึงทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นทูลกระหม่อมฯ จึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย การที่พรรคไทยรักษาชาติได้มีการยื่นเสนอพระนาม ย่อมต้องมีการนำพระนาม มาใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 

 

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ