พปชร.แจ้งยอดระดมทุนเข้าพรรคได้เงิน90ล.

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:27 น.
พปชร.แจ้งยอดระดมทุนเข้าพรรคได้เงิน90ล.
พปชร.แจ้งยอดระดมทุนต่อกกต.ได้เงิน 90 ล้าน ยังเรียกเก็บไม่ได้อีก 532 ล้านจาก151 คน พร้อมส่งรายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เจ้าหน้าที่จากพรรคพลังประชารัฐเดินทางนำเอกสารรายงานการจัดระดมทุนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มาแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามที่พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 64 กำหนดให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ เพียงแจ้งว่าทางพรรคมอบหมายให้มาส่งเอกสารเท่านั้น

สำหรับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของพรรคยื่นต่อกกต. มี 2 ส่วน คือ ประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนเงินและรายจ่ายในการจัดกิจกรรมระดมทุนเมือวันที่ 19 ธ.ค. 2561 จำนวน 2 แผ่น และ รายละเอียดบัญชีเงินฝากของพรรค ซึ่งเนื้อหาของเอกสารที่ชี้แจงรายละเอียดของการระดมทุน ระบุว่า มีผู้สนับสนุนในกิจกรรมระดมทุนของพรรคที่มอบเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐจำนวน 24 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90 ล้านบาทถ้วน โดยพรรคได้ตรวจสอบแล้วยืนยันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย

ทั้งนี้มีรายจ่ายการจัดกิจกรรมระดมทุนเป็นจำนวน 10,897,950 บาท

นอกจากนี้ยังมีผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรมของพรรค แต่ไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่พรรคในวันระดมทุนได้อีกจำนวน 151 คน รวมเป็นเงิน 532,350,000 บาท โดยจำนวนนี้เมื่อพรรคได้รับและตรวจสอบแล้วจะดำเนินการรวบรวมเป็นเงินบริจาคตามระเบียบกฎหมายและรายงานให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พรรคพลังประชารัฐยังได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทยสาขาประชานิเวศน์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของพรรคด้วย

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าในส่วนของพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ก็ได้มีการแจ้งรายละเอียดกการระดมทุนมายังกกต.แล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต