"บิ๊กการเมือง”ขึ้นเวทีรำลึก 11 ปีหมอสงวนประชันนโยบายสุขภาพ

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 15:33 น.

"บิ๊กการเมือง”ขึ้นเวทีรำลึก 11 ปีหมอสงวนประชันนโยบายสุขภาพ

พปชร.ชูยกเครื่อง 3 กองทุนสุขภาพ แก้ปัญหาบัตรคิวนัดแพทย์ ขณะที่ “หญิงหน่อย-อภิสิทธิ์-ธนาธร”หนุนนำระบบบิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีไอทีมาใช้บริหารจัดการ  

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวเสวนาในเวทีพรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน เนื่องในโอกาสงานรำลึก 11 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ตอนหนึ่งว่า พัฒนาการของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยหรือบัตรทองในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา ทำให้ภาคีสุขภาพต่าง ๆ มารวมกัน ขณะเดียวกันยังมีประเด็นท้าทาย คือ คนไทยทุกคนมีสิทธิประกันสุขภาพผ่าน 3 กองทุน คือ บัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ แต่ทุกคนเข้าถึงสิทธิหรือไม่ การบริการทางการแพทย์มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร

“การไปสู่รัฐสวัสดิการเป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง พรรคพลังประชารัฐมีแนวทางที่จะทำให้ 3 กองทุนสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องเท่าเทียมและครอบคลุม เพราะ 3 กองทุนมีความลักหลั่นในเรื่องค่าหัวและค่ารักษา ขณะที่คนบางกลุ่ม เช่น ข้าราชการเกษียณที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถใช้สิทธิจากกองทุนข้าราชการได้ ดังนั้นพรรคจะแก้ปัญหาโดย 1.ขยายสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน 2.กำหนดให้มีสิทธิประโยชน์เสริมเพิ่มเติมตามความต้องการ และ 3.กำหนดให้มีสิทธิประโยชน์เสริมพิเศษที่มากขึ้น เช่น การซื้อประกันสุขภาพ เป็นต้น” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุและว่า พรรคจะยึดหลักปรับเปลี่ยนเพื่อความเท่าเทียมและยั่งยืน เชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วน ยกระดับคุณภาพบริการและการบริหารจัดการกองทุน และขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีทุกช่ วงวัย

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า เรื่องสำคัญทำอย่างไรให้มีนโยบายเน้นการรักษาขั้นปฐมภูมิ เน้นหมอครอบครัว ทำให้โรงพยาบาลไม่แออัด ใชเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน มาช่วยบริหารจัดการเรื่องการนัดคิวพบแพทย์ ประวัติการใช้ยา ประวัติการแพ้ยา การปรับระบบงบประมาณให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา การป้องกันแพทย์ถูกฟ้องร้องทางละเมิด ต้องทำให้ระบบของโรงพยาบาลมีอิสระในการบริหารงาน ขยายผลและความเชื่อมั่นของระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลสุขภาพของคนไทยในระดับดีเอ็นเอ เพื่อยกระดับการให้บริการและลดต้นทุนการให้บริการผ่านเทคโนโลยี

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า พรรคจะต่อยอดโครงการบัตรทองรักษาทุกโรค โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทางการแพทย์ เช่น การจัดคิวนัดหมอ สร้างระบบป้องกันสุขภาพไม่ให้คนป่วย สร้างโครงการไทยแพทย์กู๊ดดอกเตอร์ เป็นต้น

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวม 3 กองทุน โดยนำบิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีมาบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต่าง ๆ ใช้แก้ปัญหาของประชาชน ไม่ต้องมาเข้าคิว การจ่ายยาเหมาะสม ระบบส่งต่อที่มีความราบรื่น

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า อยากให้มีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอเข้ามาจัดการปัญหาต่าง ๆ อยากเห็นองค์การเภสัชกรรมที่มีกำไรปีละ 800 ล้านบาท ลงทุนในการวิจัยเพื่อผลิตยาใหม่ ๆ มากขึ้นเพื่อลดเงินตราต่างประเทศ และสร้างการกระจายอำนาจ ยุติการรวมศูนย์การปกครองโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยส่วนกลาง           

 

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ