บิ๊กตู่ชู 2 ผลงานแก้ปัญหาในอดีตได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 04 ม.ค. 2562 เวลา 21:05 น.
บิ๊กตู่ชู 2 ผลงานแก้ปัญหาในอดีตได้อย่างยั่งยืน
นายกฯชู 2 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา-แก้ปัญหาประมงค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย เป็นผลงานรัฐบาลที่สามารถแก้ปัญหาในอดีตได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62 เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในรายการรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า ขอหยิบยก อีก 2 ประเด็นหลักๆ ที่เป็นการแก้ปัญหาในอดีตได้อย่างยั่งยืน เรื่องแรกคือ ปัญหาด้านการศึกษา ประเด็นการพัฒนา ปฏิรูปการศึกษานี้ เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง อีกทั้ง ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ หรือเรียกว่า ไอ - ซี (iSEE)

ในส่วนข้อมูลที่รายงานผ่านระบบ iSEE นี้ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data จากโครงการใน 4 ส่วนหลักก็คือ 1. ข้อมูลผลการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 2. ข้อมูลผลการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข 3. ระบบติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน และ 4. ระบบส่งต่อข้อมูลเชื่อมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป้าหมายของการยกระดับการศึกษา ตามโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” นี้ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา

สำหรับเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้กับการประมงของไทย จากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และปัญหาค้ามนุษย์ ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปประเทศอื่น ๆ ได้ เนื่องจากเขาต้องการรับซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หมายถึง มีที่มาที่ไป ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์

โดยรัฐบาลนี้ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ได้ยึดหลักแก้ปัญหาด้วยการทำประมงที่ยั่งยืน ส่งผลดีต่อรุ่นลูก - รุ่นหลาน ให้มีรายได้ โดยจะต้องเคารพกติกาสากลนะครับ ด้วยการรักษาความสมดุล “3 ส่วน” คือ เรือจับปลา คนจับปลา และการทำการประมง ที่มีกฎกติการองรับ โดยกำหนดกรอบการทำงานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย, ด้านการจัดการกองเรือ, ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS), ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ, ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านแรงงานภาคประมง ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน

บทความแนะนำ