กกต.แนะผู้ตรวจการเลือกตั้งเน้นหลัก 3 ประการ

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 11:33 น.
กกต.แนะผู้ตรวจการเลือกตั้งเน้นหลัก 3 ประการ
ประธาน กกต.แนะผู้ตรวจการเลือกตั้งเน้นหลัก 3 ประการ-ความสามัคคีใช้เป็นเกราะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ ประเทศ 

เมื่อวันที่  14 พ.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จัดโดย สำนักงานพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ว่า ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 กำหนดให้การเลือกตั้ง สส. และสว. แต่ละครั้ง จัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กกต. ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละจังหวัดระหว่างจัดการเลือกตั้ง โดยทำหน้าที่ 3 ประการ 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 2.ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และ3.ตรวจสอบการกระทำใดเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม และรายงาน กกต. ทราบ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ดังกล่าวสำคัญต่อการจัดการเลือกตั้งของกกต. ดังนั้น ผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริต จึงต้องมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองเป็นอย่างดี โดยพิจารณาได้ว่าขัดต่อกฎหมายที่อาจส่งผลต่อการทุจริตเลือกตั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญ

นายอิทธิพร กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ประการแรก การเลือกตั้งสส.ครั้งนี้ ระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปมาก การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรเดียว โดย กกต.ประเมินว่าจะมีการแข่งเข้มในหน่วยเลือกตั้ง อีกทั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ลดลงเหลือ 5 คนภายในหน่วย กกต.จึงได้จัดการอบรมผู้จัดการหน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาภายในหน่วย ดังนั้น อยากให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นที่ปรึกษา

นอกจากนี้ เครือข่ายกกต.จัดตั้งไว้แล้วที่มีทุกตำบล ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเครือข่ายเหล่านี้มีส่วนในการทำงานอย่างมาก เพราะผ่านการอบรมจาก กกต. มาหมดแล้ว จึงอยากให้กำลังใจหน่วยงานเหล่านี้ และจากการศึกษาประวัติการทำงานในการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งหลายคนมีประสบการณ์การเลือกตั้ง ดังนั้น เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี เพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ จึงอยากให้ศึกษาทำความเข้าใจให้มาก

“กกต.เป็นองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ ความผาสุกของประชาชน และพรป.ว่าด้วยกกต. มาตรา 23 ให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ ตามมาตรฐานจริยธรรม จึงอยากให้ยึดมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อเป็นเกราะคุ้มภัยในการทำงาน ทั้งในการเลือกตั้ง สส. และสว.”นายอิทธิพร กล่าว

อย่างไรก็ดี อยากให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งทำงานร่วมกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเน้นเรื่องการทำงานแบบสามัคคี เพื่อใช้เป็นคาถาการทำงาน และใช้ความหลากหลายจากประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น นำสิ่งต่างๆมาหล่อหลอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอยากให้ทีมผู้ตรวจการเลือกตั้งแต่ละกลุ่มจังหวัดสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่ เพราะเชื่อว่าความสำเร็จในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย คงไม่ห่างไกล

“การเลือกตั้ง สว. ถือเป็นบทที่หนึ่ง การเลือกตั้ง สส. เป็นบทที่สอง ในการปฏิบัติหน้าที่สามประการ จึงอยากให้ช่วยดูด้วยว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ แม้ไม่ทำผิดแต่สามารถปรับปรุงให้ดี ให้รายงาน และอะไรที่ดีเยี่ยมก็ให้ใส่ในรายงานมา เพื่อประโยชน์การทำงานต่อไป การทำงานหลากหลายวัฒนธรรม ความคิด สิ่งดีที่สุด ไม่มีอะไรดีไปกว่าสร้างความเข้าใจ รับฟัง ให้อภัย สิ่งสำคัญงานต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด”ประธาน กกต. ระบุ