ยูเอ็นชี้ปมการเมืองคนไทยแก้กันเอง

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 15:10 น.
เลขาธิการยูเอ็น หารือ นายกฯ ชี้ปมการเมือง  เป็นเรื่องภายในที่ไทยต้องแก้กันเอง เชื่อ ปรองดองเกิดขึ้น เสียใจเกิดอุทกภัย

เวลา 12.25 น.  นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติและภริยา ได้เดินทางมายังห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าพบและหารือข้อราชการกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสหประชาชาติ แถลงข่าวร่วมกันที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
โดยนายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า ไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ภัยพิบัติและความมั่นคงทางทะเล ในเรื่องของโจรสลัด สร้างความปรองดองในภูมิภาค  และจะแลกเปลี่ยนความเชี่บยวชาญในด้านต่างๆ พัฒนากลไก ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ไทยได้พยายาม โน้มน้าวให้สหประชาชาติเพิ่มบทบาท ในการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในพม่า 

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนกรณีความสัมพันธ์ กับทางกัมพูชา นั้นตนได้บอกกับเลขายูเอ็น ไปว่า ดีขึ้นแล้ว โดยจะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  รวมถึงจะมีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น

ด้าน นายบันคีมูน กล่าวว่า  ขอแสดงความขอบคุณ นายกฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแสดงความเห็นใจ ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากนี้ไป สหประชาชาติ จะร่วมมือกับไทย ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ตนขอแสดงความชื่นชมกระบวนยุติธรรมของไทย จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง หวังว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายความปรองดองในประเทศได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องภายในของไทยที่ต้องแก้ด้วยคนไทยเอง และได้มีคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งเริ่มเดินหน้าทำงานแล้ว จากนี้ไทยต้องเรียนรู้ จากบทเรียนว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร และกระบวนการตรวจสอบจะต้องเข้มแข็ง

เลขาธิการยูเอ็น ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งในพม่าที่จะเกิดขึ้น ว่า สหประชาชาติ จะทำทุกวิถีทางในการทำให้สถานการณ์ในพม่าดีขึ้น และหวังว่าการเลือกตั้งในพม่าจะโปร่งใส ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะการพัฒนาจะมีผลต่อประเทศโดยรวมด้วย