ปลัดสธ.นำทีมพบนายกฯยันไม่มีทุจริตไทยเข้มแข็ง

วันที่ 30 ธ.ค. 2552 เวลา 16:10 น.
 โพสต์ทูเดย์ -นพ.ไพจิตร์ ชี้แจงนายกฯ ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง

นพ.ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง ตัวแทนสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ได้เดินทางเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนโครงการไทยเข้มแข็งจำนวน 8.6 หมื่นล้านบาท หลังจากคณะกรรมการสอบสวนฯ ระบุว่าโครงการดังกล่าวมีการเปิดช่องทุจริต โดยนพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ. ชี้แจง ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการทุจริต และปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความบกพร่องเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องกรอบเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้

"ผมไม่ได้ทำอะไรทุจริต ในส่วนของผมอาจจะบกพร่อง เพราะสธ.ต้องทำงานอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลา โดยนำโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือโครงการเมกะโปรเจ็กต์เดิมของกระทรวงมาปรับใช้ในโครงการไทยเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้ทันต่อการขอเม็ดเงินงบประมาณและปรับให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดซื้อจัดจ้างนั้นได้มอบหมายให้ให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการเอง ส่วนกลางไม่มีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง"นายไพจิตร์กล่าว

ปลัดสธ.กล่าวอีกว่า ได้ชี้แจงให้นายกฯทราบถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการไทบเข้มแข็งเนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงฯ ไม่ได้รับการพัฒนามากว่า 10 ปี ทั้งการก่อสร้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กำลังคน ซึ่งนายกฯได้ขอให้ทบทวน ปรับลด และยกเลิกโครงการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งสธ.จะรีบกลับไปดำเนินการโดยเร็วที่สุด