สนช.171เสียงเห็นชอบ "สมศักดิ์" นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 12:37 น.
สนช.171เสียงเห็นชอบ "สมศักดิ์" นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
สนช.เห็นชอบ "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คะแนนท่วมท้น 171 เสียง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 171 ต่อ 4 คะแนนเห็นชอบให้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีสมาชิกสนช.งดออกเสียงจำนวน 7 คน ภายหลังให้ความเห็นชอบแล้วตามขั้นตอนจะนำรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสนช.ขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

สำหรับการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนเม.ย.สนช.ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบนางภรณี ลีนตพุงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรววจการแผ่นดิน ทำให้คณะกรรมการสรรหาต้องคัดเลือกบุคคลและส่งมาให้สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต