เลขาฯวุฒิ นัด 5 ว่าที่ก.ก.ต.ประชุมเลือกประธาน31 ก.ค.นี้

  • วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 18:10 น.

เลขาฯวุฒิ นัด 5 ว่าที่ก.ก.ต.ประชุมเลือกประธาน31 ก.ค.นี้

เลขาธิการวุฒิสภานัด ว่าที่ก.ก.ต. 5 คน มาประชุมเพื่อเลือกประธานในวันที่ 31 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถึง ขั้นตอนการเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อนำไปสู่การทูลเกล้าฯว่า ได้ส่งหนังสือนัดไปยัง บุคคลที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ลงมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเป็นกกต.ทั้ง 5 รายแล้วโดยกำหนดให้ผู้ได้รับการเห็นชอบดำเนินการต่างๆที่อาจเป็นการขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองให้เรียบร้อยเช่น การลาออกจากตำแหน่งผู้พิพากษาหรือข้าราชการระดับสูงที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อตนและนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 26ก.ค.นี้

พร้อมทั้งนัดหมายให้กกต.ทั้ง 5 คน ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกกต.ในวันที่ 31 ก.ค.เวลา 14.00 น. ที่อาคารรัฐสภา2

นอกจากนี้ยังได้นัดหมายพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.มาร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับประธานและกกต.ชุดใหม่ทั้ง 5 คนด้วย จากนั้นนายพรเพชรก็จะนำรายชื่อประธานและกกต.ทั้ง 5 คนขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ