โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯตำรวจ-ทหารรวม5ราย

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 15:30 น.
โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯตำรวจ-ทหารรวม5ราย
ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศโปรดเกล้าฯถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯตำรวจ-ทหารรวม5ราย กระทำผิดวินัย-ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีใจความสำคัญคือ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดอดีตข้าราชการตำรวจออกจากยศตำรวจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จํานวน 2 ราย กระทําผิดอาญาจนถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก จํานวน 1 ราย รวม 3 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต