โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯตำรวจ-ทหารรวม5ราย

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 15:30 น.

โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯตำรวจ-ทหารรวม5ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศโปรดเกล้าฯถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯตำรวจ-ทหารรวม5ราย กระทำผิดวินัย-ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีใจความสำคัญคือ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดอดีตข้าราชการตำรวจออกจากยศตำรวจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จํานวน 2 ราย กระทําผิดอาญาจนถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก จํานวน 1 ราย รวม 3 ราย

นอกจากนี้ยังเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีใจความสำคัญคือ มี พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหาร สัญญาบัตร จํานวน 2 ราย ออกจากยศทหาร เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ