รัฐบาลขับเคลื่อนตลาดประชารัฐขายทั่วไทย5ธันวาคมนี้

วันที่ 03 พ.ย. 2560 เวลา 21:59 น.
รัฐบาลขับเคลื่อนตลาดประชารัฐขายทั่วไทย5ธันวาคมนี้
นายกฯเผยทำตลาดคลองผดุงยอดพุ่งพันล้านบาทเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนค้าขาย10พ.ย.พร้อมเปิดตลาดทั่วไทย5ธันวาคมนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสรุปผลงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นโครงการนำร่องสู่ตลาดประชารัฐตลอดสามปี รายได้พุ่ง

“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ที่ผมริเริ่มไว้ 3 ปีมาแล้ว มียอดการจำหน่ายสินค้าในตลาดฯ กว่า 1,100 ล้านบาท มียอดการสั่งซื้อสินค้า อีกกว่า 720 ล้าน มีผู้ประกอบการ - ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้ มากกว่า 7,000 ราย" นายกฯ กล่าว

สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็น “ตลาดเกษตร เกรดพรีเมี่ยม”ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเน้นสินค้าเกษตรคุณภาพและได้มาตรฐาน อาทิ สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกนิกไทยแลนด์,สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI, สินค้าแปรรูป ที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้าอินทรีย์ รวมทั้ง สินค้าคุณภาพมาตรฐานจากแปลงใหญ่,จากโครงการข้าวครบวงจร, จาก Young Smart Farmer, จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลาดคลองผดุงฯ ซึ่งถือเป็น “ตลาดต้นแบบ” สำหรับการขยายผลสู่ “ตลาดนัดชุมชน 4.0” ทั่วประเทศ  และ “ตลาดประชารัฐ” ที่กำลังจะเปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  ซึ่งดำเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าให้กระจายตัว อย่างทั่วถึง

นายกฯ กล่าวว่า แบ่งออกเป็น  9 ประเภท ได้แก่  1. ตลาดประชารัฐ Green Market ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ตลาดเดิม สามารถรองรับผู้ค้ารายใหม่ได้กว่า 800 ราย 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2,000 กว่าแห่ง เป็นการขยายตลาด เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ค้าในชุมชน และเกษตรกร ได้มีโอกาสนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น รองรับผู้ประกอบการ ประมาณ 20,000 กว่าราย 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กว่า 3,800 แห่ง เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดเดิม เปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอย ได้เข้ามาทำการค้าขายในพื้นที่ รองรับผู้ประกอบการ ประมาณ 40,000 กว่าราย 4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 14 แห่ง เป็นการหาพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน เนื่องจากไม่มีพื้นที่ค้าขาย รองรับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่กว่า 10,000 ราย

5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดดำเนินการโดย จังหวัดและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น สินค้าตามฤดูกาล ณ สถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 6. ตลาดประชารัฐ Modern Tradeของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  (ประเทศไทย) จำกัด โดยการเพิ่มพื้นที่ตลาดในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกร ได้นำสินค้าไปขาย ในราคาค่าเช่าถูก หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โดยเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้ค้ารายใหม่ในตลาดนัดของ ธ.ก.ส.ที่มีอยู่ 147 แห่งทั่วประเทศ 8. ตลาดประชารัฐต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการค้าขาย เช่น ตลาดน้ำ ตลาดแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และ 9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรม เช่น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิต และการให้บริการทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ จะใช้กลไกของ “ศูนย์ดำรงธรรม”ที่มีอยู่ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ เป็นสถานที่รับลงทะเบียนให้กับผู้ที่ประสงค์จะมีพื้นที่ค้าขาย ได้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ศกนี้

สำหรับ  “ตลาดประชารัฐ”  ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวม 6,523 แห่งทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ประสงค์พื้นที่ค้าขาย ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป ถ้าเราไม่ได้สมัครก็ไม่ได้เข้ามา จะไปร้องเรียนข้างนอกอีกมันก็ไม่ได้นะทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าจะเปิดพร้อมกันได้ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต