นายกฯไม่ใช้ม.44ประเมินภาษีการขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ป

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 21:09 น.
นายกฯไม่ใช้ม.44ประเมินภาษีการขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ป
นายกฯไม่ใช้ม.44 จัดการประเมินภาษีขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ปหากพบไม่สุจริตก็ต้องดำเนินตามกฎหมายปกติเหมือนกับนิติบุคคลรายอื่น

เมื่อวันที่17มี.ค.60 เวลา20.15น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการ”ศาสตร์พระราชา”ว่า ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจก็คือ กรณีการประเมินภาษี จากการขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ป ก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ หลักที่ฝ่ายกฏหมายได้ประชุมก็สรุปว่า ต้องดูก่อนว่า การโอนและซื้อขายหุ้นที่กระทำโดยสุจริตหรือไม่ ที่ผ่านมาศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วว่า มีการโอนกันหลายทอดมีเจตนาที่แยบยล แสวงประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย จนมีผลกำไรสังคมเองก็เชื่อว่าไม่สุจริต เพราะเป็นการเลี่ยงภาษี

อีกประเด็นก็คือการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ประเทศชาติเสียรายได้ ขณะที่อยู่ในตำแหน่ง มีอำนาจ มีหน้าที่ต้องรักษากฎหมาย รักษาผลประโยชน์ของชาติโดยรวมจึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นสมควรแล้วหรือไม่ก็ไปพิจารณากันมา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อสู้กันให้ถูกต้อง หากว่า“ไม่สุจริต”แล้วก็ต้อง“สร้างมาตรฐานเดียว”ก็คือการบังคับใช้กฎหมายตามปกติเหมือนกับ“นิติบุคคล”อื่นๆที่มีการซื้อขายหุ้นแล้วต้องเสียภาษี ตามกฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สตง., ปปช., ปปง., ปปท. และกรมสรรพากร กระทรวงการคลังไปหารือกัน และศึกษาข้อเท็จจริงโดยรายละเอียด

"การดำเนินการในเรื่องนี้มีความอ่อนไหว จะต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ขัดหลักนิติธรรม และก็ไม่ให้ใช้มาตรา 44 ในการที่จะขยายเวลา ขยายอายุความแต่ประการใด ยังคงเป็นกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ในการประเมินภาษีจากเจ้าของหุ้นที่แท้จริงโดยตรง ซึ่งก็ถือว่าเป็น “ตัวการ”ที่ย่อมต้องมีความผูกพันต่อการกระทำของตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว