นายกฯยึดเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงอาเซียน

วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 21:39 น.
นายกฯยึดเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงอาเซียน
นายกฯย้ำจุดยืนไทยต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯพร้อมเชื่อมโยงอาเซียนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงการเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่า  บทสรุปสำคัญของการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ การแสดงจุดยืนร่วมกันถึงความสำคัญของอาเซียน เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ทั้งด้านการส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาคผ่านกลไกทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น          พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs  ให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก รวมทั้งการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถแข่งขันกับบริษัทที่ใหญ่กว่าได้ นอกจากนี้ ยังต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีก้าวหน้าและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม เพื่ออนาคต          ทั้งนี้ ได้ยืนยันในที่ประชุมถึงจุดยืนของประเทศไทยในบทบาทที่จะเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ  ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเน้นความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่วนความร่วมมือประชารัฐของรัฐบาลในวันนี้ สอดคล้องกับที่ได้พูดคุยในที่ประชุม คือ ต้องร่วมมือกันทั้งรัฐ ข้าราชการ ประชาชน และสังคม เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายทั้งความยากจน ความเหลื่อมล้ำ วิกฤตเศรษฐกิจ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุม เพื่อให้โลกมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนร่วมกัน