ยธ.ตั้ง 5 รองอธิบดี

วันที่ 20 ก.พ. 2558 เวลา 14:05 น.
ยธ.ตั้ง 5 รองอธิบดี
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งรองอธิบดี 5 ตำแหน่ง"พงศ์อินทร์" มือปราบเณรคำ นั่งเก้าอี้รองดีเอสไอ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่กระทรวงยุติธรรม. รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามคำสั่งที่69/2558 ย้ายข้าราชการระดับ จำนวน 5 ตำแหน่ง

โดยให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรมเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  2.นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 3.พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว. ผบ.สำนักคดีความมั่นคง เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี เป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดี และ 5.นายลิขิต ลีลาชุติพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นรองอธิบดีกรมพินิจฯ โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. เป็นต้นไป