"สุรชัย"จี้สมาชิกรีบส่งความเห็นยกร่างฯภายใน15 ธ.ค.นี้

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 16:51 น.
"สุรชัย"จี้สมาชิกรีบส่งความเห็นยกร่างฯภายใน15 ธ.ค.นี้
รองประธาน สนช. จี้สมาชิกรีบส่งความเห็นยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน15 ธ.ค.นี้

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในการเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของสนช.และกมธ.สามัญ 16 คณะ

ทั้งนี้ จะรวบรวมความเห็นให้เสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เพื่อส่งให้ประธานสนช.ส่งรายงานต่อไปยังสปช. และกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้ทันวันที่ 19 ธ.ค. และส่วนตัวอยากให้กมธ.ทุกคณะส่งความเห็นมาไม่เกินวันที่ 4 ธ.ค. เพื่อให้ประธานบรรจุวาระเข้าการประขุมไม่เกินวันที่ 15 ธ.ค.