โพลหนุนข้าราชการร่วมเปิดโปงทุจริต

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 13:34 น.
โพลหนุนข้าราชการร่วมเปิดโปงทุจริต
เอแบคโพลล์เผยผลสำรวจพบประชาชนหนุนข้าราชการเปิดโปงทุจริตคอร์รัปชั่น ชี้ผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งโยกย้ายทำคนไม่กล้าพูดความจริง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เผยแพร่ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง "ความจริงที่ไร้น้ำหนัก และการโยกย้ายของข้าราชการไทย" จากประชาชน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวน 2,237 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2556 พบว่าร้อยละ 58.1ทราบข่าวการโยกย้ายข้าราชการที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล พร้อมคิดว่าข้าราชการเหล่านั้นถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมถึงร้อยละ 79.8

นอกจากนี้ยังมองว่ายังมีข้าราชการที่ดีอีกมากที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่น ถึงร้อยละ97.9 และคิดว่าการที่ข้าราชการที่ดีกล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วถูกผู้ที่มีอำนาจโยกย้ายกลั่นแกล้งนั้น เป็นการส่งเสริมให้คนไม่กล้าพูดความจริง ถึงร้อยละ 77.2

ขณะที่ร้อยละ 80.7 บอกว่าเสียขวัญและกำลังใจจากการที่เห็นหัวหน้าตนเองถูกโยกย้ายอย่างกะทันหัน เพราะการกล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งเห็นด้วยหากมีการสร้างกลไกในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ออกมาให้ข้อเท็จจริง

ร้อยละ 93.5 คิดว่า ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เช่นเดียวกับร้อยละ 94 ที่คิดว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ