ชวนเปิดบ้านอวยพรปีใหม่ชวนคนไทยต้านโกง

วันที่ 01 ม.ค. 2556 เวลา 13:30 น.
ชวนเปิดบ้านอวยพรปีใหม่ชวนคนไทยต้านโกง
ชวน อวยพรปีใหม่ ให้คนไทยพบแต่สิ่งที่ดี สุขภาพแข็งแรง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีพ  พร้อมอยากเห็นการต่อต้านคอร์รัปชั่น ขจัดความชั่วร้าย นำประเทศพ้นวิกฤติ

ที่จ.ตรัง  ได้มีประชาชนชาว จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยว  ทยอยกันนำกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ  มามอบให้กับ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี  2  สมัย และประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ปชป. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  2556  โดยต่างอวยพรให้ นายชวน มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ซึ่งทางบ้านพักก็ได้จัดเตรียมอาหาร ขนม รวมทั้งน้ำชากาแฟ  ไว้เลี้ยงต้อนรับบรรดาแขกเหรือที่เดินทางมา

นายชวน ได้กล่าวอวยพรปีใหม่คนไทยทั้งประเทศ  โดยขอให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดี ฟันฝ่าอุปสรรค และปัญหาผ่านพ้นด้วยดี  รวมทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ที่สำคัญคือ ขอให้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียง  ตามกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางไว้  นอกจากนั้น ทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์  ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

นอกจากนั้น ยังอยากเห็นคนไทยช่วยกันรวมพลังต่อต้านพฤติกรรมที่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย  โดยเฉพาะการทุจริตคอรัปชั่น หรือการโกงกินทุกระดับ  ตั้งแต่ท้องถิ่น ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้  หรือหากต้องเกิดความขัดแย้งกับคนกลุ่มนี้ ก็ต้องยอมรับให้ได้  แต่ถ้าไปเห็นดีเห็นงามกับคนที่โกงกินก็บ้านเมือง ก็ไม่เหลืออะไร  ซึ่งตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี  2556  ชาวไทยทุกคนจะร่วมกันไตร่ตรอง และต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง  เพื่อให้บ้านเมืองมีมาตรฐานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคกัน