ศิษย์รามฯยื่นถอด"สันติ"เหตุแทรกการเคหะ

วันที่ 01 ต.ค. 2555 เวลา 17:59 น.
ศิษย์รามฯยื่นถอด"สันติ"เหตุแทรกการเคหะ
เด็กรามฯยื่นสอย "สันติ พร้อมพัฒน์" เหตุแทรกแซงการเคหะ ด้าน "นิคม" ข้องใจข้อหาไม่ชัดเจน

สันติ
สันติ

นายเดชาธร สงศรี ประธานเครือข่ายรักรามฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกว่า 10 คน เข้ายื่นรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน23,129 คน ต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อถอดถอน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมแทรกแซงการเคหะแห่งชาติ

ด้านนายนิคม กล่าวว่า ดูข้อกล่าวหาแล้วไม่ชัดเจน ขอให้ยื่นข้อกล่าวหาที่ชัดเจนกว่านี้เข้ามา เพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีน้ำหนัก แต่ทั้งนี้จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ที่ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จากนี้วุฒิสภาจะส่งเรื่องให้สำนักทะเบียนกลาง ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล และเมื่อแล้วเสร็จจะส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อตรวจสอบว่ารายชื่อดังกล่าวได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 30 วัน

เมื่อวุฒิสภาเห็นว่ามีมูลความผิดระบุชัดเจน ก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าข้อกล่าวหามีมูลความผิดจริง ทาง ป.ป.ช.ก็จะส่งเรื่องกลับมายังวุฒิสภา เพื่อดำเนินการถอดถอนโดยใช้เสียงขอสมาชิก 3 ใน 5 หรือ 89 เสียง 

นายเดชาธร กล่าวว่า หลังจากนี้จะส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อหาดังกล่าวให้กับวุฒิสภาต่อไป