บิ๊กจิ๋วแนะ3ทางรัฐต้องทำดับไฟใต้

วันที่ 12 ส.ค. 2555 เวลา 11:59 น.
บิ๊กจิ๋วแนะ3ทางรัฐต้องทำดับไฟใต้
พล.อ.ชวลิตชี้ปมไฟใต้ยังขาดความไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่แนะรัฐบาลต้องทำ3แนวทาง

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าขั้นตอนการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังขาดความไว้วางใจและความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน  ซึ่งยังขาดคนกลางทำหน้าที่ และเห็นว่ามีบุคคลหลายคนที่เหมาะสมสามารถทำหน้าที่นี้ได้                     ทั้งนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลให้ความสนใจมากกับกระบวนการควบคุมบังคับบัญชา ต้องเข้าใจการทำงานที่ มี 3 ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือ ขั้นตอนแรก การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหรือยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ขั้นตอนที่ 2 คือ การกำหนดว่าให้มีหน่วยใดบ้าง ให้เข้าทำงานตามยุทธศาสตร์นั้นๆ ส่วนขั้นตอนที่ 3 สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ คือ ให้มีองค์กรมาควบคุมหน่วยต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้การทำงานเดินหน้าไปได้          ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยอมรับว่าส่วนหนึ่งมีความต้องการแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นคนส่วนน้อย เพราะคนส่วนใหญ่ยังต้องการอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ภายใต้กฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย อย่างไรก็ตาม ปฎิเสธที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ หากรัฐบาลทาบทามเข้ามาช่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าอายุมากแล้ว คงทำงานไม่ไหว