ยงยุทธยกปูองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี

วันที่ 06 ส.ค. 2555 เวลา 17:20 น.
ยงยุทธยกปูองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี
มท.1เชื่อนายกฯพารัฐบาลผ่านอภิปรายด้วยดี เชื่อไม่ต้องตั้งองครักษ์อภิปรายแทน

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า การที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนั้น ได้ทราบจากสื่อมวลชนเท่านั้น เรื่องนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ มาโดยตลอด เชื่อมั่นในตัวนายกฯว่าสามารถฝ่าฟันช่วงนี้ไปได้ เนื่องจากนายกเป็นคนคิดเองทำงานเอง และมองว่าไม่มีความจำเป็นจัดตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกฯ แต่จะเป็นนายกฯเสียมากกว่าที่มาเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี