คนกรุงใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ 60.73% "ทวีวัฒนา" ใช้สิทธิมากสุด "ดุสิต" น้อยสุด

วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 09:05 น.
คนกรุงใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ 60.73% "ทวีวัฒนา" ใช้สิทธิมากสุด "ดุสิต" น้อยสุด
กกต.สรุปภาพรวมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พบประชาชนออกมาใช้สิทธิกว่า 2.6 ล้านคิดเป็น 60.73% เขตทวีวัฒนามีผู้มาใช้สิทธิมากสุด ขณะที่เขตดุสิตใช้สิทธิน้อยสุด

สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร สรุปภาพรวมการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังนี้

- ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครสังกัดอิสระ หมายเลข 8 ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จำนวน 1,386,215 คะแนน

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,402,948 คน

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2,673,696 คน

- ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.73

- บัตรดี จำนวน 2,561,447 บัตร คิดเป็น 95.80%

- บัตรเสีย จำนวน 40,017 บัตร คิดเป็น 1.50%

- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 72,227 บัตร คิดเป็น 2.70%

- เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา 67.65%

- เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต 45.82        

- เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

- มีการรายงานการฉีกบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย (เขตสวนหลวง เขตบางซื่อ เขตสัมพันธวงศ์)

- ขยำบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตคลองเตย)

- นำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตบางซื่อ) โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสาน สน.เตาปูน ติดตามและนำตัวไปดำเนินคดี 

- มีการทำบัตรเลือกตั้งชำรุด จำนวน 1 ราย (เขตหนองแขม) เนื่องจากเข้าใจว่าหย่อนบัตรผิดหีบ จึงดึงบัตรเลือกตั้งกลับคืน ทำให้บัตรชำรุด เจ้าหน้าที่ รปภ. นำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สน.หนองแขม

- มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนน แล้วใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งขณะอยู่ในคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมและส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท (เขตราชเทวี)

- ภาพรวมผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 93 ราย ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จำนวน 25 ราย