เงินฝากแบงก์หดตัว โยกลงทุนอื่น หนี้ดอกเบี้ยต่ำ

วันที่ 26 พ.ย. 2559 เวลา 08:14 น.
เงินฝากแบงก์หดตัว โยกลงทุนอื่น หนี้ดอกเบี้ยต่ำ
โดย...พรสวรรค์ นันทะ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยยอดเงินฝากในระบบธนาคารเพิ่มน้อย 2.36% แถมเงินฝากก้อนใหญ่ 25-50 ล้านบาทเริ่มหด โดยเฉพาะฝากประจำ 1-2 ปีลดลงชัด 44.31% หลังดอกเบี้ยต่ำนานและคนโยกไปกองทุนมากขึ้น ชี้แนวโน้มปี 2560 ยังเติบโตน้อยอยู่

ธปท.รายงานเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า มีจำนวนบัญชีทั้งสิ้น 89.04 ล้านบัญชี มีปริมาณเงินฝากรวม 12.2 ล้านล้านบาท เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ 87.66 ล้านบัญชี มีปริมาณเงินฝาก 11.91 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบัญชี หรือ 1.58% และ 2.81 แสนล้านบาท หรือ 2.36% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม หากดูรายละเอียดตามขนาดเงินฝากทุกขนาด จะพบว่าเงินฝากที่เกินกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นเงินฝากขนาดเดียวที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จาก 2.26 หมื่นบัญชี ปริมาณเงินรวม 8.07 แสนล้านบาท เหลือ 2.24 หมื่นบัญชี ปริมาณเงินรวม 7.93 แสนล้านบาท ลดลงทั้งสิ้น 199 บัญชี หรือ 0.88% และปริมาณเงินลด 1.33 หมื่นล้านบาท หรือ 1.64%

ขณะที่เงินฝากขนาดอื่นๆ ยังปรับเพิ่มขึ้น โดยเงินฝากไม่เกิน 5 หมื่นบาท อยู่ที่ 77.13 ล้านบัญชี มีปริมาณรวม 3.73 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.01 ล้านบัญชี หรือ 1.33% และ 1.25 หมื่นล้านบาท หรือ 3.48% เงินฝากเกินกว่า 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท อยู่ที่ 3.68 ล้านบัญชี มีปริมาณรวม 2.61 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16 แสนบัญชี หรือ 3.25% และ 7,944 ล้านบาท หรือ 3.14%

ด้านเงินฝากเกินกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท อยู่ที่ 2.95 ล้านบัญชี ปริมาณเงินฝากรวม 4.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นบัญชี หรือ 3.26% และ 1.22 หมื่นล้านบาท หรือ 3.06%  เงินฝากเกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท อยู่ที่ 2.64 ล้านบัญชี มีปริมาณเงินฝากรวม 8.34 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.64 หมื่นบัญชี หรือ 2.98% และ 1.97 หมื่น หรือ 2.42% เงินฝาก 5 แสน-1 ล้านบาท อยู่ที่ 1.24 ล้านบัญชี มีปริมาณเงินรวม 8.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.51 หมื่นบัญชี หรือ 1.23% และ 7,871 ล้านบาท หรือ 0.9%

สำหรับเงินฝากเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท อยู่ที่ 1.28 ล้านบัญชี มีปริมาณเงินรวม 3.26 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9 หมื่นบัญชี หรือ 5.69% และ 1.12 แสนล้านบาท หรือ 3.55%  เงินฝาก 10 ล้านบาท ถึง 25 ล้านบาท อยู่ที่ 7.38 หมื่นบัญชี มีปริมาณเงินรวม 1.11 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,931 บัญชี หรือ 2.69% และ 1.87 หมื่นล้านบาท หรือ 1.72%

เงินฝากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.07 หมื่นบัญชี มีปริมาณเงินรวม 7.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 274 บัญชี หรือ 2.63% และ 1.5 หมื่นล้านบาท หรือ 2.01% และเงินฝากเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อยู่ที่ 4,923 บัญชี มีปริมาณรวม 6.83 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 255 บัญชี หรือ 5.46% และ 2.72 หมื่นล้านบาท หรือ 4.16%

เงินฝาก 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อยู่ที่ 2,765 บัญชี มีปริมาณรวม 8.64 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 212 บัญชี หรือ 8.3% และ 5.57 หมื่นล้านบาท หรือ 6.89% และเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ที่ 1,367 บัญชี มีปริมาณเงินรวม 1.97 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 112 บัญชี หรือ 8.92% และ 5,696 ล้านบาท หรือ 0.29%

ทั้งนี้ หากดูรายละเอียดเงินฝากแยกตามอายุเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน พบว่าเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและฝากประจำประเภทอายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 2 ปี ปรับลดลง โดยเฉพาะเงินฝากประจำ 1-2 ปี มีบัญชีเงินฝากลดลง 2.3 แสนบัญชี หรือ 17.37% และปริมาณเงินฝากลดลง 4.68 แสนล้านบาท หรือ 44.31% และเงินฝากประจำ 2 ปี มีบัญชีเงินฝากลดลง 9.61 หมื่นบัญชี หรือ 19.92% และปริมาณเงินฝากลดลง 1.02 แสนล้านบาท หรือ 24.54% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินฝากอยู่ในระดับต่ำมานาน และคนมีช่องทางหาผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

บทความแนะนำ