การจัดวางตำแหน่งพื้นที่โฆษณาเพื่อให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจน แสดงผลได้อย่างเหมาะสมในทุกอุปกรณ์ (Responsive web)

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปในหลายรูปแบบผู้อ่านมีช่องทางในการเลือกรับข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นโดยผ่านอุปการณ์การสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุกส์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์จึงได้ตระหนักถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงได้พัฒนา responsive web ขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน แต่แตกต่างกันเพียงแค่รูปแบบการ แสดงผลที่เหมาะสมกับอุปกรณ์การสื่อสารที่ผู้อ่านใช้งานอยู่เท่านั้น

โดยผู้อ่านสามารถเข้าเว็บไซต์ www.posttoday.com หรือ m.posttoday.com ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ก็สามารถติดตามการอัพเดทข้อมูลข่าวสารจากโพสต์ทูเดย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โฆษณาบนโพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวช่วยดังต่อไปนี้

  • การกำหนดความสนใจของผู้อ่านจำแนกตามเนื้อหา (Reader interest by contents)

  • การกำหนดอุปกรณ์สื่อสารที่ผู้อ่านใช้งาน (Device target)

  • การกำหนดระบบปฏิบัติการผู้อ่านที่ใช้งาน (OS Target)

  • การกำหนดวันที่แสดงโฆษณาและวันที่สิ้นสุด (Date target)

  • การกำหนดเวลาที่แสดงโฆษณาและเวลาที่สิ้นสุด (Time target)

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล

  • Impression

  • อัตราการคลิก (Click through rate)