แบรนด์‘ภูชี้เดือน’ โมเดลกาแฟอย่างยั่งยืน

  • วันที่ 07 ก.ค. 2561 เวลา 11:12 น.

แบรนด์‘ภูชี้เดือน’ โมเดลกาแฟอย่างยั่งยืน

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

แบรนด์กาแฟ ภูชี้เดือน (Bhu Chee Deun)จาก จ.เชียงราย เป็นการปลูกจากเกษตรกรในพื้นที่ได้รวมกลุ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์จากชุมชนคือ “กาแฟ” ที่มีความพิเศษ และมีรสชาติโดดเด่น จึงสามารถผลักดันแบรนด์กาแฟให้ขยายตัวและเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในกาแฟเพิ่มมากขึ้น

“พ.ต.ท.กิตติคุณ ช่างเขียน” ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “ภูชี้เดือน” อ.เวียงแก่นจ.เชียงราย เปิดเผยว่า แบรนด์กาแฟอินทรีย์รักษาป่า ภูชี้เดือน (Bhu Chee Deun) เป็นกาแฟที่มีความพิเศษทั้งกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งเป็นกลิ่นของผลไม้ และดอกไม้ป่านานาชนิด รวมถึงการมีรสชาติอร่อย เข้มข้น เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟและไม่เหมือนใคร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน อยู่ที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้ปลูกกาแฟอินทรีย์สายพันธุ์อราบิกาแท้ (Organic Arabica Coffee) 100% ซึ่งได้ปลูกบนเทือกเขาสูงบนภูชี้เดือน มีความสูง 1,300-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะในการปลูกกาแฟ

สำหรับ ภูชี้เดือน ถือเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟน้องใหม่ มาจากการได้รับสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และการปลูกข้าวโพด ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟระหว่างต้นไม้และไม่ตัดไม้ทำลายป่า มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกาแฟ ภูชี้เดือน ที่มีความพิเศษของรสชาติและความหอม ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพระหว่างประเทศ จากหน่วยงานต่างประเทศมาแล้ว

“ภูชี้เดือน จ.เชียงราย ในช่วงอดีตถือเป็นพื้นที่ห่างไกล มีการปลูกฝิ่นในพื้นที่ โดยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อทหารและตำรวจตระเวนชายแดนมีโอกาสได้เข้าถึง จึงแนะนำให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาชาติ โดยจัดการถางไร่ฝิ่น ซื้อวัวมาผลิตเป็นปุ๋ย จนพื้นที่กลายเป็นป่าธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นไม้หลากสายพันธุ์ จนมาถึงช่วงโครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่แนะนำให้ชาวภูชี้เดือนลองปลูกกาแฟ จากปัจจัยหลายๆ ทำให้พื้นที่ของภูชี้เดือน ผลิตกาแฟด้วยวิธีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน” พ.ต.ท.กิตติคุณ กล่าว

ขณะเดียวกัน แบรนด์กาแฟภูชี้เดือนยังได้รับการส่งเสริมจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรอย่างครบวงจร และส่งเสริมการทำตลาด มีการนำแบรนด์ไปร่วมโปรโมทในงาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ที่มีการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ แบรนด์เตรียมขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าไปในท็อปส์ คาดว่าจะเข้าไปจำหน่ายได้ในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงได้รับการสนับสนุนซื้อผลผลิตการเกษตรนำไปจำหน่ายในเซ็นทรัลด้วย

พร้อมกันนี้ จากการเปลี่ยนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีรายได้ที่แน่อน หรือสามารถสร้างรายได้ถึงระดับประมาณ 5 แสนบาท หรือประมาณ 2 ล้านบาท/ปี ตลอดจนการช่วยจ้างงานในพื้นที่ อีกทั้งนอกจากการปลูกกาแฟแล้วเกษตรกรยังมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด ทั้ง ส้ม องุ่น เบอร์รี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้เปิดร้านกาแฟสดภูชี้เดือน ที่ จ.เชียงราย และยังมีช่องทางการทำตลาดผ่านออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “กาแฟภูชี้เดือน Organic Coffee Roasters”  รวมถึงผลักดันให้ภูชี้เดือนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มั่นใจว่าจะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย

ถือเป็นโมเดลของการร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการผลักดันแบรนด์กาแฟ Bhu Chee Deun ของประเทศไทยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ