posttoday

ยิ่งใหญ่ระดับโลก! เมืองโบราณศรีเทพถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

19 กันยายน 2566

คณะกรรมการมรดกโลก ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียน 'อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์' เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก นับเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 4 ของไทย ในรอบ 31 ปี

เมื่อสิ้นสุดเสียงประกาศรับรองในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 45 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมี 'อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ' อยู่ในวาระการพิจารณาที่ 31 จาก 53 วาระ ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 กันยายน  .. นับเป็นความน่ายินดีหลังจากที่ไทยว่างเว้นการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมมานานถึง 31 ปี! ครั้งล่าสุดคือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อ พ.ศ.2535

 

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนับเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ต่อจาก เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ของเมืองโบราณศรีเทพและแหล่งต่อเนื่องจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอกและโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์

 

เขาคลังนอก หนึ่งในบริเวณที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

 

ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล  เพราะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพยังคงความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเสนอตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ได้แก่ เกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆ ของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีอนุสรณ์ศิลป์ การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไปแล้ว 

ทั้งนี้ในที่ประชุม เมื่อถึงวาระของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตัวแทน ICOMOS หรือ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพซึ่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลก และเสนอคำแนะนำต่อยูเนสโกในเรื่องแหล่งมรดกโลก ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง 'อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ' ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตามเกณฑ์ข้อที่ 2 และ 3 ดังกล่าว ก่อนจะประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก

 

วินาทีของการประกาศรับรองในที่ประชุม

 

โดยในวาระการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดการประกาศนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้แสดงความขอบคุณพร้อมต้อนรับทุกคนมาเยี่ยมเยียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศแห่งนี้ผ่านทางคลิปวิดิโอที่ปรากฎในงาน พร้อมทั้งโทรสายตรงจากสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีกับทีมงานและผู้แทนของไทยที่กรุงริยาด และฝากแสดงความยินดีมายังประเทศไทย 

 

สปีชของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในงานประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

 

ทั้งนี้ภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก กระบวนการต่อไปคือ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพต่อไป ซึ่งได้มีการทำประชาพิจารณ์ภายในชุมชนเรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

ถ้ำเขาถมอรัตน์ ภูเขาศักดิ์สิทธิของเมืองโบราณศรีเทพ

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก ซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2567 อีกหนึ่งแห่งให้ชาวไทยได้ร่วมลุ้นกันต่อ คือ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี