logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ดีอีเอส เผย ท็อป 10 เฟคนิวส์ยอดฮิต ข่าวปลอมนโยบายรัฐบาลนำโด่ง

02 เมษายน 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เผย 10 อันดับเฟคนิวส์ยอดฮิตระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2566 พบว่าข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล ความมั่นคงในประเทศ และผลิตภัณฑ์สุขภาพนำโด่ง

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึง ผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2566 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 3,238,996 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 277 ข้อความ 

แบ่งเป็นข้อความที่มาจาก Social listening จำนวน 243 ข้อความ ข้อความที่มาจาก Line Official จำนวน 34 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 166 เรื่อง 

ทั้งนี้ ดีอีเอสได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1) ข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคมขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศจำนวน 71 เรื่อง

2) ข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 72 เรื่อง

3) ข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ จำนวน 14 เรื่อง

4) ข่าวปลอมเศรษฐกิจ จำนวน 9 เรื่อง

สำหรับข่าวปลอมทั้ง 4 กลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิค-19 จำนวน  2 เรื่อง

ดีอีเอส เผย ท็อป 10 เฟคนิวส์ยอดฮิต ข่าวปลอมนโยบายรัฐบาลนำโด่ง

เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจลำดับต้น ๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอมด้านนโยบายรัฐบาล และสุขภาพ สำหรับข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 10 อันดับระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2566 ได้แก่

1) เรื่องเพจเฟซบุ๊กของธนาคารออมสินเปิดให้ลูกจ้างประจำยืมเงินไม่ต้องมีคนค้ำ

2) เรื่องเพจ Collins Tammy รับทำใบขับขี่สำหรับบุคคลที่ไม่เคยมีบัตรหรือต่ออายุ

3) เรื่องกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานออนไลน์ อายุ 20 ปีขึ้นไป

4) เรื่องลุกจากที่นอนกะทันหัน ทำให้กระดูกกะโหลกศีรษะแตก หัวใจหยุดเต้น

5) เรื่องลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่าน SMS ได้

6) เรื่องต้องปิดท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพราะหมอกควันบดบังทัศนวิสัย

7) เรื่องข้อนิ้วข้อมือบวมใหญ่ มี 2 สาเหตุ คือ รูมาตอยด์ หรือแคลเซียมสะสม  รักษาโดยทำให้เลือดเป็นด่าง   

8) เรื่องบริษัท การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

9) เรื่องส่งข้อความทักทายเป็นรูป หรือภาพเคลื่อนไหว ทำให้ถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวได้

10) เรื่องผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้างเพจเฟซบุ๊ก

 

สำหรับการแจ้งเบาะแสข่าวปลอม สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ www.antifakenewscenter.com / twitter.com/AFNCThailand ไลน์ @antifakenewscenter และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง