เติมน้ำมันผิดไป ไม่ต้องตกใจ แก้ไขได้!

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 11:55 น.
เติมน้ำมันผิดไป ไม่ต้องตกใจ แก้ไขได้!
ความรู้พื้นฐานที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ คือเรื่องของการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการเติมผิดประเภทกันได้ วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหากู้สถานการณ์ยานพาหนะจากการเติมน้ำมันผิด เพื่อไม่ให้รถเสียรถพัง มาอ่านกันเลย

เป็นใครก็อาจเคือง!!...เรื่องเติมน้ำมันผิดประเภท แต่ก่อนจะปรี๊ดแตกกับพนักงานเติมน้ำมัน ลองหันมาทบทวนกับตัวเองดูสักหน่อยว่า...เราพูดเสียงค่อย หรือปล่อยให้พนักงานเติมโดยไม่ดูให้แน่ใจกันหรือเปล่า จากนั้นก็รวบรวมสติแล้วแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวไปพร้อมกัน

ปัญหาจากการเติมน้ำมันผิดประเภท มีผลกระทบอย่างไรกับรถ?

อาการหลังจากเติมน้ำมันรถผิดที่สังเกตได้เอง หากเติมน้ำมันสลับกันทั้งเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ลักษณะอาการจะคล้ายกันคือ เครื่องยนต์ติดได้ระยะหนึ่ง ก่อนจะเกิดการสะดุดและดับไปในที่สุด ซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ดับลงจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้อีก ซึ่งหัวเทียน ไส้กรอง ลูกสูบ และระบบเครื่องยนต์รถอาจเสียหายได้

เมื่อเติมน้ำมันผิดประเภทลงถังไปแล้วต้องแก้ปัญหาอย่างไร?

- กรณีเติมน้ำมันผิดแต่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่อง

 1. ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์เด็ดขาด เพราะเมื่อสตาร์ทรถหรือเริ่มขับรถออกไป รถจะทำการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมมาผิดเข้าสู่ลูกสูบ ทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายเพิ่มไปอีกจึงไม่ควรสตาร์ทรถ
 2. ถ่ายน้ำมันที่อยู่ในถังออกให้หมด ในการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องอาศัยความช่วยเหลือของช่างที่มีประสบการณ์ เพราะต้องใช้แม่แรงยกรถขึ้น จากนั้นทำการคลายนอตบริเวณถังน้ำมันออกก่อนจะใช้ที่รองน้ำมัน รองน้ำมันเครื่องที่จะค่อยๆ ไหลออกมาจนหมด จากนั้นจึงขันนอตถังน้ำมันกลับเข้าดังเดิม หลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จให้ตรวจว่านอตถังน้ำมันถูกขันกลับไปแน่นสนิทดี ไม่มีน้ำมันรั่วซึม
 3. เติมน้ำมันที่ถูกประเภทเข้าไปในถังน้ำมันรถ
 4. สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้และสังเกต การสตาร์ทเครื่องค้างไว้ก็เพื่อให้น้ำมันใหม่ไล่น้ำมันเก่าออกไปให้หมด
 5. ทดสอบการขับ ลองขับรถช้าๆ ก่อน พร้อมกับเปิดฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ต้องใช้ขณะขับ หากไม่มีสิ่งผิดปกติใดเกิดขึ้นแปลว่าการแก้ปัญหาเติมน้ำมันผิดเสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาแล้ว

- กรณีเติมน้ำมันผิดแล้วรถดับกลางทางขณะใช้งาน

 1. ถ่ายน้ำมันออกจากถังให้หมด จากนั้นให้ทำการไล่ระบบน้ำมันใหม่
 2. เติมน้ำมันที่ถูกต้องใหม่ จากนั้นลองทำการไล่ระบบน้ำมันอีกครั้ง
 3. ทำความสะอาดหัวเทียนและไส้กรอง รถยนต์เครื่องเบนซินให้ทำการถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาดใหม่ ส่วนรถยนต์เครื่องดีเซลให้ถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงมาทำความสะอาดใหม่
 4. สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ในขณะที่ลองสตาร์ทรถใหม่แม้ติดยากหรือติดแล้วดับไป ให้พยายามสตาร์ทต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ารถยนต์จะติดเสถียร ไม่ดับ แล้วปล่อยให้รถเดินเครื่องเองสักพัก
 5. ทดสอบเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์เดินเรียบดีแล้วให้ลองเร่งเครื่อง พร้อมกับเปิดฟังก์ชั่นที่ต้องใช้ขณะขับใช้งานปกติ หากไม่มีสิ่งผิดปกติ แปลว่าการถ่ายน้ำมันเสร็จสิ้น ไม่มีปัญหา สามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

วิธีป้องกันการเติมน้ำมันผิดประเภทเข้าเครื่องยนต์

 • วิธีแรกคือการแจ้งให้พนักงานเติมน้ำมันได้ยินชัดเจน
 • สังเกตพฤติกรรมพนักงานเพื่อเช็กความแน่ใจ โดยอาจสังเกตจากท่าทางการพยักหน้า พูดทวนสิ่งได้ยิน หรือสังเกตป้ายที่ตั้งหน้ากระโปรงรถว่าเปิดหน้าของน้ำมันตรงตามประเภทมี่เราบอกหรือไม่
 • ควรดับเครื่องยนต์แล้วลงจากรถมาปรับเปลี่ยนอิริยาบทแล้วสังเกตการเติมน้ำมัน ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน