4 สัญลักษณ์ใหม่การันตีรสชาติแบบคนไทยแท้ๆ

วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 08:20 น.
4 สัญลักษณ์ใหม่การันตีรสชาติแบบคนไทยแท้ๆ
กินเที่ยวสุขใจสัมผัสรสไทยแบบออริจินัล สังเกตตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 4 รูปแบบใหม่ การันตีรสชาติแบบคนไทยแท้ๆ

ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด “อาหารไทย” ยังคงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศอยู่เสมอด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัวเรื่องของรสชาติวัตถุดิบปรุงรสที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและสีสันที่น่ารับประทาน

ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลกมากกว่า 12,000 ร้าน โดยจะมีร้านอาหารที่อ้างว่าเป็นร้านอาหารไทยแต่ให้บริการอาหารที่มิใช่รสชาติไทยแท้ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอาหารไทยในภาพรวม ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) ที่มอบให้โดยกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นเครื่องหมายที่ช่วยการันตีและมอบความไว้วางใจให้ผู้ที่ต้องการลิ้มรสชาติไทยแท้แบบคนไทยรับประทานได้เป็นอย่างดี

กว่า 20 ปีที่มีการมอบตราสัญลักษณ์มานั้น ด้วยบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ (DITP) จึงมีการอัปเดตตราสัญลักษณ์ไทย ซีเล็คท์ พร้อมจัดกลุ่มใหม่ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น โดยกลุ่มที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการดังนี้

  • Thai SELECT Signature ร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการ ตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของ อาหารไทย ปัจจุบันร้าน Thai SELECT Signature ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ รวม 299 ร้าน Thai SELECT Signature
  • Thai SELECT Classic ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐาน อาหารไทย มีคุณภาพดีมีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี มีจำนวน 1,174 ร้านทั่วโลก Thai SELECT Classic
  • Thai SELECT Casual ตราสัญลักษณ์ใหม่ สำหรับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารที่มี รสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ (Limited Service Restaurant) อาจจะเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก มีความ เรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ท ร้าน Fast Food ร้านอาหารที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน Food Truck หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่ล้วนเป็น อาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทย หรือเป็นร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food เป็นต้น Thai SELECT Casual

ส่วนที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารไทย ซึ่งทาง DITP จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน เครื่องแกง เครื่องปรุงรส ขนมไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทย สามารถปรุงอาหารไทยได้สะดวกและมีรสชาติตามตำรับอาหารไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวต้องเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีจำนวนทั้งสิ้น 553 ผลิตภัณฑ์ จาก 50 บริษัท Thai SELECT PRODUCT

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ให้ข้อมูลว่า “ตรา สัญลักษณ์ Thai SELECT ทั้ง 4 แบบ จะเป็นภาพลักษณ์ของอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ปรากฏตามร้านอาหารไทยในต่างประเทศจำนวน 1,473 ร้าน หรือบนผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในโมเดิร์น เทรด และ ร้านจำหน่ายสินค้าอาหารจากเอเชีย โดยนอกจากการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว กรมฯ ยังได้ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับ Thai SELECT ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง ช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ การใช้ผู้มีชื่อเสียงในต่างประเทศช่วยโปรโมท รวมถึงสนับสนุนการบริการใน รูปแบบ Delivery โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกรมฯ ได้มีการปรับแผนแนวทางการ ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป”

สำหรับการส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทยและยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ สากลถือเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ช่วยสร้างกระแสความต้องการสินค้าอาหารไทย อย่างยั่งยืน ตลอดจนกระตุ้นความต้องการในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายการส่งออกสินค้าวัตถุดิบ สิ่งปรุงรส รวมถึงสินค้าอาหารของไทยและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องสู่ตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต อาหารหรือครัวของโลกทั้งในด้านสินค้าเกษตร อาหารไทย ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้านอาหาร ไทยต่อไป