logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

แกรนด์แคนยอนเมืองปัว

06 กุมภาพันธ์ 2559

หนีเมืองกรุง หนีรถติด หนีชีวิตที่วุ่นวาย แล้วเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า สะพายกล้อง แล้วออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์

โดย...กฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

หนีเมืองกรุง หนีรถติด หนีชีวิตที่วุ่นวาย แล้วเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า สะพายกล้อง แล้วออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่เมืองปัว จ.น่าน จังหวัดเล็กๆ ที่เงียบสงบ ไร้ซึ่งมลพิษ แต่ใครจะรู้ว่าเมืองเล็กๆ แห่งนี้ กลับมีธารน้ำไหลที่สูงตระหง่านอย่าง “วังศิลาแลง” หรือแกรนด์แคนยอนเมืองปัว ที่นี่ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นอันซีนเมืองน่านอีกด้วย วังศิลาแลงเป็นซอกหินที่ลำน้ำกูนไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็นร่องรอยตามกาลเวลา ในช่วงฤดูแล้งจะมองเห็นความสวยงามของวังน้ำและโตรกผาได้อย่างชัดเจน ซึ่งเหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างมาก

แกรนด์แคนยอนเมืองปัว

 

แกรนด์แคนยอนเมืองปัว