บัญญัติ 8 ประการเพื่อการสร้างหนี้อย่างมีความสุข

  • วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 12:56 น.

บัญญัติ 8 ประการเพื่อการสร้างหนี้อย่างมีความสุข

เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจและพร้อมสำหรับ "การเป็นหนี้" ก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่าย วางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้คำว่า "หนี้" มามีปัญญากับอนาคต วันนี้เราจึงนำบัญญัติ 8 ประการจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้คุณเป็นหนี้อย่างเป็นสุขมาฝากกัน

  1. ก่อหนี้เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะเราต้องใช้หนี้ที่ก่อขึ้นทุกก้อน
  2. รู้จักหักห้ามใจตัวเอง ไม่วิ่งตามกระแสบริโภคจนเกินตัว
  3. ภาระการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน
  4. คิดให้ดี และอ่านสัญญารวมทั้งเอกสารอื่นๆ ให้ถี่ถ้วน
  5. ใช้เงินจากสินเชื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
  6. ตั้งใจมั่นว่าจะจ่ายหนี้ให้ตรงเวลาตามเงื่อนไข
  7. หากเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหว ควรรีบหารือกับเจ้าหนี้ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันแต่เนิ่นๆ
  8. หลีกเลี่ยงสินเชื่อนอกระบบ เพราะโดยทั่วไปดอกเบี้ยสินเชื่อในระบบจะถูกกว่าและหากเกิดปัญหาก็ยังมีทางดูแล

 

 

ภาพ freepik

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ