มะเร็งต่อมลูกหมาก เช็กตัวเองได้ก่อนลุกลาม

  • วันที่ 09 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

มะเร็งต่อมลูกหมาก เช็กตัวเองได้ก่อนลุกลาม

มะเร็งอันดับ 2 ในผู้ชาย "มะเร็งต่อมลูกหมาก" สาเหตุการตายของชายอกสามศอก รู้เร็วหายเร็ว

"มะเร็งต่อมลูกหมาก" เป็นโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่คุกคามชีวิตผู้ชายทั่วโลก จากสถิติพบว่า มะเร็งต่อมลูกหมากพบบ่อยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้ชายรองจากมะเร็งปอด และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากจะพบได้ยากในชายอายุต่ำกว่า 40 ปี แต่ความเสี่ยงจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และส่วนมากจะเริ่มตรวจพบเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี

โดยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีดังนี้คือ การกิน ชายที่บริโภคอาหารประเภทเนื้อแดงและอาหารไขมันสูงปริมาณมาก และรับประทานผักและผลไม้น้อย เชื้อชาติ อัฟฟริกัน-อเมริกัน จะมีความเสี่ยงสูงกว่าชาวเอเชีย ชายน้ำหนักเกิน หรือมีภาวะอ้วน ชายที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อน (บิดาหรือพี่ชาย) เนื่องจากพันธุกรรมมีผลต่อการเกิดโรค อีกทั้งมีข้อมูลกล่าวว่ามะเร็งต่อมลูกหมากมีความเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ดังนั้น ทีมแพทย์โรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะมาแนะนำถึงสาเหตุการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก เพื่อสามารถสังเกตตัวเองเบื้องต้นและวิธีการตรวจได้ ดังนี้

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่

1. อายุ พบมากในผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีความเสี่ยงมากขึ้นตามอายุ

2. พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นประมาณ 3 เท่า

3. อาหาร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารที่มีไขมันและพลังงานสูง อาหารจำพวกเนื้อแดง การบริโภคผักและผลไม้น้อย

4. ฮอร์โมน การมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ในเลือดสูง

5. ปัจจัยอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ การสูบบุหรี่ ความอ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติ แต่การรักษาตั้งแต่ระยะนี้จะได้ผลดีและเป้าหมายของการรักษาคือการหายขาดจากโรค ดังนั้นการตรวจพบโรคในระยะแรกๆ จึงมีความสำคัญ เป็นเหตุให้แนะนำการตรวจคัดกรองในผู้ชายที่อายุมากขึ้น

การตัดชื้นเนื้อตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก TRUS-Biopsy : Transrectal Ultrasound with Biopsy Prostate เป็นการตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากโดยการสอดเครื่องมืออัลตราซาวด์ ที่มีช่องใส่เข็มสปริงสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ครั้งละ 10 – 12 ชิ้น ใช้เวลาตรวจประมาณ 15 - 30 นาที ทำได้ทั้งการดมยาสลบ ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังทำการตัดชิ้นเนื้อ

แล้วเมื่อไหร่ต้องทำการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก?

แพทย์จะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อในรายที่ตรวจเลือดพบค่าสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ตรวจร่างกายพบความผิดปกติ เช่น คลำได้ก้อนเนื้อ หรือลักษณะต่อมลูกหมากแข็งผิดปกติ เป็นต้น

 

 

 

ภาพ freepik

ข่าวอื่นๆ