ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ชีวิตกับปณิธานทางธรรม

วันที่ 31 มี.ค. 2562 เวลา 10:39 น.
ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ชีวิตกับปณิธานทางธรรม
เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เมื่อปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา “ดร.บรรจบ บรรณรุจิ” นักเขียนและนักวิชาการคนสำคัญด้านพุทธศาสตร์ อัพเดทชีวิตและผลงานเขียนของอาจารย์เล่มล่าสุด “บุญฤทธิ์ เทพดล หรือคนทำ?”

งานเขียนเล่มใหม่ ศ.ดร.บรรจบ เล่าว่า เกิดจากความต้องการจะอธิบายให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของบุญในด้านต่างๆ รวมทั้งต้องการทำความเข้าใจเรื่องบุญในมุมมองทางพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน ชาวพุทธคุ้นเคยกับคำว่าบุญ การทำบุญและการให้ผลของบุญ แต่ไม่ค่อยได้คิดถึงความหมายของ “การล้างชำระ”

“หนังสือเล่มนี้พยายามจะทำความเข้าใจเรื่องการชำระล้างใจให้แจ้งด้วยบุญ และทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า ‘ฤทธิ์’ ตรงกับคำว่า อิทธิ ซึ่งแปลว่าความสำเร็จ หากสำเร็จนั้นสำเร็จลงด้วย ‘เทพดล’ หรือ ‘คนทำ’ ต้องการให้ผู้อ่านได้มาศึกษาร่วมกัน”

ศ.ดร.บรรจบ เล่าว่า ได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นไว้นานแล้ว เพื่อจัดหาทุนมาพัฒนา “ไร่บรรณรุจิ” สำหรับเผยแผ่การฝึกสมาธิวิปัสสนาแบบเข้มข้นและความรู้ในพระไตรปิฎกสำหรับนักศึกษาครูสมาธิจากหลักสูตรครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ด้วยเนื้อหาในหนังสือน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับชาวพุทธที่เชื่อถือในบุญ ที่จะได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งที่เชื่อถือศรัทธา

หนังสือได้แจงโดยพิสดารถึงสาเหตุแห่งลาภผล บุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ผู้เขียนใช้วิธียกตัวอย่างจากคัมภีร์ เช่น บุญอะไรที่ทำให้ได้ลาภผลมาก ศึกษาจากพระสีวลี, บุญอะไรทำให้ได้สมบัติมากมาย ศึกษาจากเรื่องพระเจ้าอโศก, บุญอะไรทำให้ได้รูปงาม ศึกษาจากเรื่องของนางวิสาขา, บุญอะไรทำให้หญิงยากจนพลิกชีวิตกลายเป็นราชินี ศึกษาจากนางมัลลิกา และบุญอะไรทำให้ต่ออายุได้สำเร็จ ศึกษาจากอายุวัฒนกุมาร

ยังมีตัวอย่างอีกมาก ที่จะทำให้ผู้อ่านต้องร้องอ๋อ ก็เพราะเขาทำบุญเช่นนี้ เขาจึงเสวยผลบุญฉะนี้ การอ่านเรื่องบุญฤทธิ์ฯ มิพักที่เราทั้งหลายต้องเร่งขวนขวายในเรื่องบุญกุศลนั้นส่วนหนึ่ง ก็ยังเป็นการทำบุญพร้อมกันไปอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากรายได้จะนำไปพัฒนาไร่สมาธิบรรณรุจิ สร้างและสั่งสมความรู้เรื่องสมาธิและพระไตรปิฎก

ด้านโครงการ “ไร่สมาธิบรรณรุจิ” ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของหนังสือ ตั้งอยู่ที่บ้านเกิด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความตั้งใจมุ่งหมายให้เป็น “อาราม” คือ สถานที่ที่ร่มรื่น สำหรับการฝึกสติ-สมาธิ-ปัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์

“เราเข้าใจผิดกันมานานว่าอาราม แปลว่าวัด แต่ความจริงคือ ดินแดนที่คนมาแล้วรื่นรมย์ยินดี ภาษาบาลีว่า อาคันตะวา ระมันติ เอตถะ อิติ (อะยัง ปะเทโส) อาราโม - คนทั้งหลายมารื่นรมย์อยู่ในประเทศนี้ เหตุนี้ (ประเทศนี้) จึงเรียกว่า อาราม หรือประเทศที่คนมาถึงแล้วรื่นรมย์” ตัดตอนหนึ่งจากเพจบ้านบรรณรุจิ

ไร่สมาธิบรรณรุจิคาดว่าจะเปิดต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรมได้เดือน พ.ค.หรือภายในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. เปิดคอร์สอบรมแรกชื่อ “สมาธิ” ส่วนในลำดับถัดไปเป็นคอร์สชื่อ “พระไตรปิฎก”

สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษที่ได้รับ ศ.ดร.บรรจบ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติประวัติกับชีวิต ตั้งใจที่จะทำงานด้านวิชาการต่อไปให้ดีที่สุด ปัจจุบันอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาในหลายคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ที่ มจร

“ทุกวันนี้คืองานประจำและงานไม่ประจำที่แบ่งเวลาได้ ลงตัวกับงานเขียนหนังสือที่ยังเขียนต่อเนื่อง”

งานเขียนส่วนใหญ่ของ ศ.ดร.บรรจบ เป็นงานด้านพระพุทธศาสนา ทั้งแนวพุทธศาสนาบริสุทธิ์ (Pure Buddhism) และแนวพุทธศาสตร์ประยุกต์ (Applied Buddhism) สำหรับบุญฤทธิ์ เทพดล หรือคนทำ? สนใจสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊ก banjob bannaruji-บ้านบรรณรุจิ หรือโทร.08-1849-5150

บทความแนะนำ