ผู้นำองค์กร ที่คนเจนวายอยากเห็น

  • วันที่ 05 มี.ค. 2561 เวลา 11:34 น.

ผู้นำองค์กร ที่คนเจนวายอยากเห็น

เรื่อง วรธาร ทัดแก้วภาพ อีพีเอ

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนอายุน้อยๆ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว จากภาพเดิมที่คนเป็นเถ้าแก่จะต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ก็เริ่มเห็นเถ้าแก่อายุน้อยที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจกันแล้ว หลายคนก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า คนเจนวาย หรือ Generation Y เชื่อว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้คนกลุ่มนี้จะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ในตลาดแรงงานและเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจอย่างแน่นอน

แล้วคนเจนวายนี้เป็นคนที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่น ชอบคิดนอกกรอบ มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน ชอบพัฒนาตนเองและชอบการแสดงออก เป็นต้น

อยากรู้ไหมว่า คนกลุ่มนี้ต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรมาเป็นผู้นำองค์กร "ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอปอเรชั่น วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม มีคำตอบ โดยได้สรุป 10 คุณลักษณะของผู้นำจากการที่ได้ไปบรรยายหลักสูตร Basic Leadership ให้แก่บรรดา ผู้บริหารระดับต้นๆ ในองค์กรแห่งหนึ่ง ซึ่งได้มีการแบ่งทีมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน

1.วิสัยทัศน์ มีแพสชั่น (Passion) คือ มีสิ่งที่ฝัน มี เป้าหมายชีวิต หรือสิ่งที่อยากทำอย่างชัดเจน คนเจนวายอยากเห็นผู้นำมีความฝัน มีเป้าหมาย และทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เขาอยากมีส่วนร่วมด้วย ยิ่งถ้าผู้นำที่มีแพสชั่นตรงกันแล้วเหล่าคนเจนวายก็จะทำงานให้สุดใจขาดดิ้น

2.ผู้นำต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและยืดหยุ่น เพราะคนเจนวายชอบความชัดเจนในการทำงาน แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เพราะคนเจนวายไม่ชอบการทำงานแบบยึดติดกรอบเดิมๆ

3.รับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นแล้วนำมาอัพเดทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรับฟังไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของลูกน้องเจนวายด้วย

4.ต้องรู้จักให้โอกาส เพราะคนเจนวายเป็นคนกล้าแสดงออก ดังนั้น ต้องหาเวทีให้พวกเขาได้แสดงฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ และต้องไม่ลืมที่จะให้โอกาสคนที่เคยทำ ผิดพลาดเพื่อให้พวกเขาได้แก้ตัวใหม่ ไม่ควรจำฝังใจและยึดติดในภาพลบของเขามากไป

5.ติดดิน ไม่ถือตัว เข้าหาง่าย โดยพร้อมให้ลูกน้องเข้าปรึกษาหารือ พูดคุยได้ทุกเรื่อง เพราะคนเจนวายจะกล้าพูด กล้าแสดงออก และกล้าออกความคิดเห็นอยู่แล้ว

6.พูดสร้างสรรค์ พูดจูงใจ พูดโน้มน้าวใจ และสามารถกระตุ้นให้พวกเขาสามารถนำความรู้ และศักยภาพที่มีออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.ไม่หูเบา และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยควรเปิดใจรับฟังพวกเขา และคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่ผู้นำจะตัดสินใจตำหนิ หรือลงโทษลูกน้อง นอกจากนี้ควรประพฤติปฏิบัติตน ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว ในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ จารีตประเพณีอันงดงามของไทยและสากล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาได้ทำตาม ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องให้เกียรติลูกน้องเสมอ อย่าหักหน้า หรือข่มพวกเขาต่อหน้าผู้อื่นโดยเด็ดขาด

8.มีความยุติธรรม ไม่ควรลำเอียง หรือเลือกที่รัก มักที่ชัง หรือเอาใจแต่ลูกน้องที่รัก ที่ปลื้ม และชิงชัง รังเกียจ ลูกน้องที่ไม่ชอบหน้า อย่างออกหน้าออกตา

9.ใจดีมีน้ำใจ โดยควรแสดงออกถึงความเข้าใจ ใส่ใจ และเอาใจใส่ลูกน้อง ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และอาจมีขนม นมเนย ลูกอม กาแฟ หรืออะไรเล็กๆ น้อยๆ ติดไม้ติดมือไปฝาก รวมถึงการใช้คำพูดที่ทำให้เกิดกำลังใจให้กับพวกเขาเสมอ

10.ช่วยลูกน้องทำงาน หรือทำงานแทนลูกน้องได้ เมื่อลูกน้องร้องขอ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ เช่น เมื่อลูกน้องไม่มาทำงาน ผู้นำก็ควรที่จะสานงานต่อเองได้ และไม่ควรตำหนิ หรือโทรจิก โทรตาม ในวันที่พวกเขาลางาน หรือไม่มาทำงาน

ทองพันชั่ง กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้นำองค์กรที่คนเจนวายอยากเห็นนี้เป็นเพียงแนวคิดที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มของผู้บริหารระดับต้นๆ ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบางข้อที่อาจตรงกับความคิดของพนักงานเจนวายในบริษัท ตัวเองก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่อยากฝากว่าไม่ว่าเป็นคนเจเนอเรชั่นใด ถ้าทำงานด้วยความเข้าใจ รู้ใจ และมีความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วงานที่ว่ายากก็สามารถสำเร็จได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอย่างแน่นอน n

ข่าวอื่นๆ