logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

14 พฤศจิกายน 2559

ภาพแห่งความทรงจำของชาวไทยในวันลอยกระทง "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

ภาพแห่งความทรงจำของชาวไทยในวันลอยกระทง "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

เนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน12 อันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 พ.ย. 2559 "โพสต์ทูเดย์" ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเสด็จลอยพระประทีปหลายครั้งในหลายช่วงเวลามานำเสนอ

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป

 

ภาพแห่งความทรงจำ "ในหลวงรัชกาลที่9" เสด็จลอยพระประทีป