ลูกค้าดีแทคระทึก บอร์ดกสทช.ส่อยืนมติเดิมไม่เยียวยาผู้ใช้บริการ

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 10:27 น.

ลูกค้าดีแทคระทึก บอร์ดกสทช.ส่อยืนมติเดิมไม่เยียวยาผู้ใช้บริการ

ศาลปกครองรอมติบอร์ด กสทช. วันนี้ว่าพิจารณาเยียวยาหรือไม่ ก่อนออกคำสั่งอีกครั้ง

ศาลปกครองกลางได้ใช้เวลาร่วม 5 ชั่วโมง ไต่สวนคดีที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค ยื่นฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีมีมติให้ดีแทคต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยอ้างว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ดีแทคเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ลูกค้าได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานจนกว่า กสทช.จะจัดประมูล

อย่างไรก็ตาม ศาลจะรอมติที่ประชุม กสทช.มีมติในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ว่าจะเยียวยาหรือไม่ และแจ้งให้ศาลทราบ

นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย ดีแทค ระบุว่า ได้ชี้แจงศาล 4 ประเด็น คือ 1.ดีแทคและผู้ใช้บริการมีสิทธิตามกฎหมายในการได้รับความคุ้มครองให้เข้าสู่มาตรการเยียวยาหลังสิ้นสุดสัญญาเพื่อให้ผู้ใช้บริการยังคงใช้มือถือได้ ต่อเนื่อง จนกว่า กสทช.จะจัดสรรคลื่นความถี่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่

ประเด็นที่ 2 ที่ผ่านมา กสทช.ไม่ได้จัดสรรคลื่นความถี่ย่านที่ดีแทคใช้อยู่ คือย่าน 850 แต่กลับไปจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 ทำให้ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล 3.เมื่อไม่มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 850 และการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 ก็ไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ที่สร้างโครงข่ายรองรับผู้ใช้บริการในระบบ 850 ผู้ใช้บริการย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ 4.ผู้ประกอบการรายอื่นเคยได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับเดียวกันมาแล้ว ดังนั้นต้องใช้บังคับกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายจะต้องรับผิดชอบและดีแทคจะดำเนินคดี

แหล่งข่าวจาก กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดวันที่ 12 ก.ย.นี้ จะมีกรรมการเข้าร่วม 4 ราย ซึ่งทั้ง 4 รายยืนยันจะไม่ให้เยียวยา ขณะที่กรรมการที่เหลือแจ้งติดภารกิจ จึงมีแนวโน้มชัดว่ามติจะออกมาไม่เยียวยาให้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หาก กสทช.ไม่เยียวยาจะกระทบผู้ใช้ดีแทค 4.3 แสนรายซึ่งดีแทคคงเตรียมยื่นต่อสู้คดีต่อไป

ข่าวอื่นๆ