ส่งทีมกม. เคลียร์ปม โปเกมอน

  • วันที่ 27 ส.ค. 2559 เวลา 09:45 น.

ส่งทีมกม. เคลียร์ปม โปเกมอน

เจ้าของเกมโปเกมอน โก ส่งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้าหารือ กสทช. ยันไม่นิ่งนอนใจ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท ไนแอนติก ผู้พัฒนาเกมโปเกมอน โก จากสหรัฐมอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นตัวแทนเข้าหารือกับ กสทช. หลังสำนักงานมีหนังสือแจ้งในการจำกัดพื้นที่เล่นเกมโปเกมอน โก นอกจากนี้ ผู้แทนบริษัท เบเคอร์ฯ ยังแจ้งว่าบริษัท ไนแอนติก พร้อมให้ความร่วมมือกับ กสทช. และที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ทั้งนี้ กสทช.มอบหมายให้ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการประสานงานไปยังบริษัท เบเคอร์ฯ แล้ว

ก่อนหน้านี้ กสทช.ส่งหนังสือถึงบริษัท ไนแอนติก ขอให้มีการจำกัดพื้นที่การเล่นเกมในเบื้องต้น 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณสถานที่อันตราย เช่น ริมทางรถไฟ ริมแหล่งน้ำ ฯลฯ 2.ศาสนสถานและโบราณสถาน 3.สถานที่ราชการ และ 4.พื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเกมและไม่กระทบต่อบุคคลอื่น

นายก่อกิจ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดหารือกับบริษัท เบเคอร์ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไนแอนติก เพื่อขอความร่วมมือในการจำกัดพื้นที่เล่นเกมโปเกมอน โก ซึ่งก็ต้องรอดูว่าบริษัทจะมีท่าทีอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ ภาครัฐจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจน เพราะ กสทช.ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข่าวอื่นๆ