logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

จีนกร้าว แผน NATO ที่จะตั้งสำนักงานในญี่ปุ่นไม่เป็นที่ต้อนรับในเอเชีย

25 พฤษภาคม 2566

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ต้อนรับแผนของ NATO ที่จะเปิดสำนักงานประสานงานในญี่ปุ่น Mao Ning โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ หลังจากญี่ปุ่นแสดงท่าทีตอบสนองแผนของ NATO

“เราต้องการบอกว่าเอเชียแปซิฟิกไม่ต้อนรับการเผชิญหน้าของกลุ่มต่างๆ และไม่ต้อนรับการเผชิญหน้าทางทหาร” เหมากล่าว

เธอยังกล่าวด้วยว่า ญี่ปุ่นควร "ระมัดระวังเป็นพิเศษในประเด็นความมั่นคงทางทหาร" เนื่องจากเคย "มีประวัติการรุกราน"

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ กล่าวก่อนหน้านี้ว่าญี่ปุ่นไม่มีแผนที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO แม้ว่ากลุ่มสนธิสัญญาทางทหารที่นำโดยสหรัฐฯ กำลังวางแผนเปิดสำนักงานในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรึกษาหารือในภูมิภาค