ครม.ไฟเขียวพรบ.สลากใหม่ขายเกินราคาโทษถึงติดคุก

  • วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 17:23 น.

ครม.ไฟเขียวพรบ.สลากใหม่ขายเกินราคาโทษถึงติดคุก

ครม.เห็นชอบพ.ร.บ.สำนักงานสลากใหม่ เพิ่มผลตอบแทนจากส่วนแบ่งให้รายย่อยเป็น 12% เพิ่มโทษขายลอตเตอรี่เกินราคาทั้งปรับและจำคุก พร้อมห้ามขายในโรงเรียนและเด็กต่ำกว่า20ปี

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราบัญญัติ(พ.ร.บ.)สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดรับกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งสิ้น 17 มาตรา มีสาระสำคัญ คือ ส่วนของการจัดสรรเงินรายได้ตามมาตรา 22 ของร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่กำหนดให้เป็นเงินรางวัล 60% เป็นรายได้ส่งรัฐ 22% และสำหรับการบริหารจัดการอีกไม่เกิน 17% โดยในส่วนการบริการจัดการไม่เกิน 17% นี้ แบ่งเป็นการบริหารจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3% ส่วนที่เหลืออีก 14%แยกเป็นดังนี้คือเป็นส่วนลดซึ่งถือเป็นรายได้ของตัวแทนรายย่อย 12% จากกฎหมายเดิมที่จะมีส่วนลดอยู่ 7% ทำให้ตัวแทนรายย่อยได้รับกำไรเพิ่ม

"ยกตัวอย่างเช่น เดิมได้ส่วนแบ่งจากการจำหน่ายสลากฉบับละ 80 บาท 7% ก็อยู่ที่จำนวน 5.60 บาทต่อฉบับ เมื่อเพิ่มเป็น12% คิดเป็น 9.60 บาทต่อฉบับ และสำหรับการบริหารจัดการของสมาคมและองค์กรอีก 2%"พ.ต.อ.บุญส่งกล่าว

พ.ต.ต.บุญส่ง กล่าวว่า กฎหมายใหม่ยังยังกำหนดชัดเจนให้แบ่งรายได้จากการจำหน่ายสลาก 1%เข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ที่ตั้งแต่มีคำสั่ง คสช.ออกมา ได้มีการนำเงินส่วนนนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วทั้งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพนัน การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา แต่ก็สามารถให้ใช้จ่ายได้ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เกินจากนี้ให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ภายใต้กฎหมายใหม่จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของสำนักงานกองสลาก ซึ่งจะมีการศึกษาในระยะต่อไปว่ามีรูปแบบใดที่เหมาะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เช่นอาจจะอยู่ในรูปสลากสมทบ หรือล็อตโต ขายออนไลน์ผ่านเครื่อง ซึ่สำนักงานกองสลากในฐานะหน่วยงานจัดหารายได้ของรัฐต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่จำหน่ายสลากเกินราคา ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จากเดิมกำหนดโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงการห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษาและห้ามจำหน่ายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ด้วยซึ่งกำหนดโทษในอัตราเดียวกับการจำหน่ายสลากเกินราคา

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ จะมีการส่งร่างกฎหมายไปให้คณะกรรมกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมายก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ