ตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ย.แรงสุดในรอบปี

วันที่ 09 ธ.ค. 2563 เวลา 08:49 น.
ตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ย.แรงสุดในรอบปี
ตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ย. ร้อนแรงสุดในรอบปีทั้งในและนอกประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,408.31 จุด เพิ่มขึ้น 17.85% จากเดือนก่อนซึ่งปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดของปี 2563 และปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในเอเซีย

ทั้งนี้หากพิจารณากลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีกว่า SET Index ได้แก่ หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (SET50 และ SET100) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และธนาคาร จากการที่ธุรกิจมีความมั่นคงและราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงมากในช่วงก่อนหน้าทำให้ได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากผู้ลงทุนต่างชาติ

สำหรับรายละเอียดภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย มีดังต่อไปนี้

· ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,408.31 จุด เพิ่มขึ้น 17.85% จากเดือนก่อน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดของปี 2563 และปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในเอเซีย และหากพิจารณากลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีกว่า SET Index ในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (SET50 และ SET100) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และธนาคาร

· เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี 2562 พบว่าหลายอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

· มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ 90,084 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 65,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

· ผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิเป็นเดือนแรกในรอบ 16 เดือน ด้วยมูลค่า 32,506 ล้านบาท (1.08 พันล้าน USD) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินทุนไหลเข้าสูงที่สุดใน ASEAN อีกด้วย ทำให้ใน 11 เดือนแรกของปี 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 2.65 แสนล้านบาท จากที่ขายสุทธิ 2.98 แสนล้านบาท ในเดือนก่อนหน้า

· ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 4 บริษัท ใน mai 2 บริษัท ทำให้ใน 11 เดือนแรกของปี 2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

· Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ระดับ 26.3 เท่า และ 24.0 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 18.5 เท่า และ 22.2 เท่าตามลำดับ

· อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ระดับ 3.00% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.50%