เถ้าแก่น้อยจ่ายปันผลหุ้นละ0.15บาท

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 09:45 น.
เถ้าแก่น้อยจ่ายปันผลหุ้นละ0.15บาท
เถ้าแก่น้อย เสริมกำลังการผลิตเต็มที่ หลังสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่จีนเริ่มคลี่คลาย

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แม้ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมมาตการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยคงอัตราและวันกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD เดิม คือวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี2563 ยังเดินหน้าขยายช่องทางการขายในประเทศจีนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสเริ่มคลี่คลาย การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองและร้านค้าต่าง ๆ เปิดดำเนินการและเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ทำให้คำสั่งซื้อในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 โดยบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตเฟสแรกและเพิ่มแรงงานกว่า 200 คน ขณะที่ตลาดในประเทศ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และการปิดห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยเพิ่มกลยุทธ์รุกตลาดออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ทั้งบนเว็บไซต์ http://shoponline.taokaenoi.co.th/ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม เช่น Lazada และ Shopee เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางออกนอกบ้าน