9 หุ้นยักษ์ใหญ่ไทยติดอันดับโลก

วันที่ 05 มี.ค. 2563 เวลา 07:27 น.
9 หุ้นยักษ์ใหญ่ไทยติดอันดับโลก
ตลท. โชว์ 9 หุ้นไทยติดอันดับโลก ไม่สะเทือนไวัส

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ณ สิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกลงหนักอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากความกังวลต่อการ ระบาดของไวรัส COVID19 สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดต่ำที่สุดในรอบเกือบ 4 ปีหุ้นใหญ่ของไทยที่เคยติดอันดับ Top100 ของโลกในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่างปรับตัวลดลงทั้งหมดเมื่อเทียบกับราคาเมื่อสิ้นปี 2562

แต่เมื่อเทียบอันดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแล้ว ยังคงเดิม ใกล้เคียงเดิม หรือบางหลักทรัพย์อันดับดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หุ้นใหญ่ของไทยไม่ได้ปรับตัวลดลงทิ้งห่างจากหุ้นใหญ่ในตลาดต่างประเทศแต่อย่างใด

9 หุ้นใหญ่ของไทยที่เคยติดอันดับ Top100 ของโลก ณ สิ้นปี 2562 และมีอันดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่าเดิมได้แก่ AOT ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ 4 หุ้นที่มีอันดับดีขึ้นได้แก่ PTT PTTEP CPF และ BH

สำหรับอีก 4 หลักทรัพย์ที่เหลือมีอันดับลดลงแต่ยังคงใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาทด้วย

9 หุ้นใหญ่ข้างต้นมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันคิดเป็น 25% ของตลาดหุ้นไทยทั้งเมื่อสิ้นปี 2562 และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดอันดับในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อชี้นำการลงทุน เพียงต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพของตลาดหุ้นไทย ในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง

บทความแนะนำ