'หั่วปี้' เปิดกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลแล้ว หวังเชื่อมนักลงทุนไทยกับทั่วโลก

วันที่ 23 ก.พ. 2563 เวลา 19:18 น.
'หั่วปี้' เปิดกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลแล้ว หวังเชื่อมนักลงทุนไทยกับทั่วโลก
"หั่วปี้" ผนึกพันธมิตร รุกธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล เดินตามยุคเปลี่ยนผ่านนวัตกรรมทางการเงิน ปูทางลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วโลก

นายปั๋วเซิน หวัง ประธาน บริษัทหั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีการเงิน ทำให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นธุรกิจการเงิน ยุคใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในอนาคต ช่วยให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร โดยสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเคลื่อนย้ายมูลค่าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเดิมคือ บริษัท แคชทูคอยน์ จำกัด ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยร่วมทุนกับ บริษัท โหงเซินเม่า (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมได้รับสิทธิใช้เทคโนโลยีและชื่อทางการค้าจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนจะเริ่มเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ จุดเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่สำคัญจุดหนึ่ง จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน และอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย การเป็นพันธมิตรกับ บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ทำให้กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมาก มาเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นผลมากจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและรูปแบบการบริโภคของภาคประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีแนวโน้มไม่ต่างกัน โดยอาจมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 0.25 เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มองค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นแหล่งรายได้หลักในการทำธุรกิจ แต่มองว่าการสร้างเครือข่ายทางการเงินระดับโลกคือแนวทางที่จะสร้างการเติบโตไปในอนาคต

เมื่อบริษัทฯ ได้รับสิทธิใช้เทคโนโลยีและชื่อทางการค้าจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด บริษัทฯ ย่อมสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนิติบุคคลผู้ได้รับสิทธิจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ได้เช่นกัน ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถใช้เครือข่ายของ หั่วปี้ โกลบอล ในการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับนิติบุคคลอื่น ๆ ทั่วโลก

ขณะเดียวกันยังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการออกตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “แปลงสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นสถาบันการเงินตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างไรก็ตามบริษัทฯเชื่อว่าในยุคปัจจุบัน เครือข่ายของการให้บริการที่มากกว่า จะนำมาซึ่งโอกาสของการประสบความสำเร็จที่มากขึ้น ซึ่งภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ทำให้บริษัทฯ มีเครือข่ายศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก และสามารถเชื่อมโยงลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งลงทุนและแหล่งเงินทุนของประชาชนในประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้น